Брой 28 (1540), 08-02-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Трансграничен аудио пътеводител включва 1500 туристически обекта от двете страни на река Дунав

Търговско-промишлена палата Враца организира Информационен семинар по проект «Трансграничен аудио пътеводител», по Програма Interreg V – A Румъния-България. Програмата е финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Партньори по проекта са Център за консултации и управление на проекти – EUROPROJECT, Румъния и  Русенска търговско-индустриална камара. Продължителността на проекта е 24 месеца, с бюджет: 689.759,63 Евро. Целта на проекта е да се предложи решение за проблема с оттеглянето на туристите чрез подобряване на устойчивото развитие на природното и културно наследство и чрез по-добро популяризиране на туристическите атракции и дейности в трансграничния регион.

Мероприятието отбеляза края на най-важните дейности по проекта, а именно  да  се селектират общо 1500 туристически обекта и атракции в целия румънско-българския трансграничен регион. Те бяха разпределени в 5 туристически категории, които залегнаха в петте туристически маршрута на трансграничния аудио пътеводител. Основните категории, които бяха определени, са история, религия, развлечения, спорт и здраве.

По време на семинара бяха представени възможностите на сайта на Трансграничния аудио пътеводител, неговата аудио версия и мобилното приложение, като нов туристически продукт, от който могат да се възползват различни заинтересовани страни. В този пътеводител са включени общо 1500 туристически обекта от всички области от двете страни на река Дунав. Туристът ще може да се запознае с всеки един от тях  и да изслуша информацията за него по 3 начина: 1) чрез набиране на специфичен телефонен номер с код, представляващ кода на всеки един обект, включен в пътеводителя; 2) чрез сваляне на приложение за мобилни устройства; 3) чрез отделен раздел на сайта на проекта.

За най-значимите 100 обекта бяха направени кратки видео-клипове. Също така по време на събитието беше разпространена Рекламната брошура на Трансграничния аудио пътеводител с включените обекти от трансграничния регион.

За допълнителна информация по проекта и за получаване на Трансграничния аудио пътеводител, моля да се обръщате към: Мая Милова, Координатор проект, на тел. 092 660273 или e-mail: cci-vr@online.bg

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Съвместно заседание на три комисии в Народното събрание
Напредъкът по въвеждане на дуалното обучение в българското професионалното образование – във фокуса на дебатите Още
БТПП и Българо-полската търговско-промишлена камара ще организират съвместен бизнес форум
От полска страна ще бъдат представени секторите: хранително-вкусова промишленост, мебелно производство и туризъм Още
Бъдещи инициативи по линия на сътрудничеството между Китай и страните от ЦИЕ обсъдиха в Палатата
В областта на икономиката и търговията, транспорта и логистиката, свързаността Още
Покана за Българо-саудитски бизнес форум
15 февруари в БТПП Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Трансграничен аудио пътеводител включва 1500 туристически обекта от двете страни на река Дунав
Разпределени в 5 туристически маршрута в категориите история, религия, развлечения, спорт и здраве Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Европейската комисия публикува своята зимна макроикономическа прогноза
Според оценките, растежът на българската икономика ще достигне 3,8 % през 2017 г. Още
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОДУКТИ
Нови инвестиционни продукти за стартиращ бизнес и внедряване на високи технологии в индустрията
Ще предлагат НГФ и МФИ „ДЖОБС“ Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
МТИТС представи пред ЕК въпросите на българските общини за участие в инициативата за безплатен интернет WiFi4EU
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Семинар: „Запознаване с изискванията и промените в БДС EN ISO/IEC 17025:2018 за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране”