Назад

Поглед към нагласите на бизнеса в началото на 2022 г.


Началото на 2022 година ни отправя нови предизвикателства. Държавата продължава да прилага икономически мерки за запазване на заетостта и подпомагане на фирмите, но за съжаление някои от компаниите изпитват сериозни затруднения при кандидатстването за помощи по т.нар. ковид мерки.  

Резултатите от Европейското икономическо проучване на Европейските търговско-промишлени палати, осъществено съвместно с БТПП, показват, че изискванията за устойчиво развитие в България не се разглеждат като отрицателен фактор. Осем от десет компании посочват като основно предизвикателство за 2022г. ръста на цените на енергията и суровините. Следващите две предизвикателства за 2022г. са липсата на работна ръка и ръста в разходите за труд.

През първата половина на 2021 г. икономическото възстановяване в България беше възпрепятствано поради икономическата несигурност и ограничителни мерки. Ниските нива на ваксиниране, комбинирано с въведените строги мерки, възпрепятстваха и ще възпрепятстват нормалното функциониране на редица търговски обекти, за които се изисква достъп чрез „зелен сертификат“. Въпреки това бизнесът има добра нагласа за 2022 г.

Инфлацията към ноември 2021 г. спрямо ноември 2020 г. достигна 7.3%. Бизнесът има умерени очаквания относно новото управление, което заяви, че ще е по-електронно и откликващо на проблемите на фирмите. На този фон България влошава мястото си в някои международни класации като: Класация за световната конкурентоспособност на Международния институт за управление на мениджмънта (IMD), “Индекс за върховенство на закона” на World Justice Project, и „Индекс на световна цифрова конкурентоспособност“ на Международния институт за управление на мениджмънта (IMD). Страната ни губи четири позиции при "Индекса за икономическа свобода" в света, изготвян от канадския институт Фрейзър. България се нарежда на 36-то място от 165 държави и територии, като най-слабо представяне страната ни има в подкатегория „правна система и право на собственост“. И въпреки че се наблюдава понижаване в позициите на България в някои класации, предвид икономическата и здравна обстановка, представянето на страната не е далеч от средното за Европа.

В някои класации като: „Световния индекс на свобода на медиите” на Репортери без граници ( на 112-то място от 179 държави); подиндекса за „свързване с електричество” на „Индекса за правене на бизнес” на Световната банка (151-во място от 190 страни), както и подиндекса за „стартиране на бизнес”  (113-то място от 190 страни), продължаваме да сме далеч от конкурентните на България страни.

През 2021г. България за първи път от няколко години подобри резултатите си по отношение на  Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI), 2021 г. на Европейската комисия. България се нарежда на 26-о място (заедно с Гърция) сред 27-те държави-членки на ЕС. По отношение на интегрирането на цифровите технологии от страна на предприятията в България картината е смесена спрямо предишни години. Държавата инвестира в научни изследвания и цифрова инфраструктура, но тяхното въздействие би се увеличило, ако повече предприятия бъдат насърчавани да ги използват. Въпреки че подобрява представянето си в този индекс, за нас основен приоритет си остава цифровизацията на икономиката, създаването на работещо електронно правителство и дигитализация на административните услуги. Страната ни се изкачва към по-добри позиции и при „Индекса на атрактивност за инвеститори в рисков капитал и фондове за дялово участие“ на IESE Business School „Индекса за просперитет” на Legatum Institute, „Индекса на право на собственост” на Property Rights Alliance, като запазва представянето си по отношение на „Индекса на просперитет“ на Legatum Institute.

Отново напомняме на управляващите, че тези оценки на външни рейтингови институции са отправна точка за определени приоритети на новото управление след декларираното намерение да работи за благото на България. И през тази година БТПП ще продължава да следи мястото и оценките на световните рейтингови агенции и изследователски центрове за страната ни. БТПП ще работи интензивно за своевременното получаване мнението на своите членове и ще отправя конструктивни предложения към държавните институции, за да може чрез общи усилия да се борим за преодоляването на кризите – здравната и енергийната, и подобряване състоянието на предприятията, икономиката и благосъстоянието на населението.