Брой 47 (807), 11-03-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Европейската комисия създава общност на иновационни мениджъри


 

На среща в Брюксел на 5 и 6 март между представители на EASME (Executive Agency for SME) и мрежата Enterprise Europe Network бе създадена общност на иновационни мениджъри, които да подпомагат участието на европейски фирми в грантовата схема „Инструмент за МСП“ по програма Хоризонт 2020. От българска страна участва Елеонора Карнаса, ръководител на „Европейски иновационен и информационен център“ към БТПП.

„Инструментът за МСП” е предназначен за високоиновативни и бързорастящи компании, които имат амбиции да се развиват на международните пазари и потенциал да създават работни места. МСП могат да кандидатстват самостоятелно за грант от 50 000 евро за Фаза 1 за предпроектно проучване и за до 2,5 млн. евро за Фаза 2 за демонстрационни дейности.

Защо 88% от кандидатствалите фирми не получават финансиране?

Инструментът има за цел да подкрепи най-добрите европейски фирми между фаза прототип и комерсиализация. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

  1. Да са МСП – вижте официалната дефиниция на ЕС: https://ageconomy.files.wordpress.com/2014/08/nb6004773bgc_002.pdf
  1. Иновацията им да има технологично ниво на готовност 6 или по-високо. Това означава, че трябва да е тествана в релевантна среда: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf
  1. Да е сред топ 5-10% от най-добрите компании в сектора си. Половината бенефициенти са печелили награди в национални и международни конкурси
  1. Да могат да осигурят 30% съфинансиране: 21 428 евро за фаза 1 и между 214 285 и 1 071 428 евро за фаза 2. (За тема „ Здраве“ грантът покрива 100% от разходите и е в по-голям размер)
  1. Да докажат, че иновацията им е пробивна. Във видеото си Клейтън Кристенсен, професор в Харвард, обяснява какво е пробивна иновация: http://www.claytonchristensen.com/key-concepts/
  1. Да докажете, че можете да създадете работни места. Прогнозата за първите 155 одобрени проекта е 12 000 нови работни места до 2020г. Това прави средно по 77 работни места на проект!
  1. Проектът ви да има европейско измерение. Иновацията ви да може да бъде приложена на европейско, дори на глобално ниво. Решения, създадени само за местния пазар не се финансират по тази схема.
  1. Да можете да пишете бизнес план. Проектното предложение е по-скоро бизнес план, в който трябва да идентифицирате проблемите, които вашата иновация решава, защо е уникална,, с какво е по-различна и добра от съществуващото на пазара, потребителите, конкуренцията и т.н.: http://assets.entrepreneur.com/article/1392332798-how-build-business-plan-infographic.jpg
  1. Запознайте се с профила на оценителите – 88% идват от частния сектор (иновационни мениджъри, бизнес консултанти, маркетинг специалисти, бизнес ангели, инвеститори) и едва 12% са от академичните и развойни среди. Това означава, че те са всичко друго, но не и европейски чиновници, и че познават много добре пазара и имат практичен бизнес опит.
  1. Увеличете шансовете си за успех като оцените иновационния си капацитет. Трябва да имате реална представа за силните и слабите си страни и как да ги адресирате. БТПП предлага оценка на иновационен капацитет с метода IMP3rove, който е в съответствие с европейския стандарт за управление на иновациите CEN/TS 16555-1. Услугата се предлага безплатно на ограничен брой фирми.

Новосъздадена общност от иновационни експерти, заедно с националните контактни лица, са официалните източници на информация относно програмите на ЕС за бизнеса.

За повече информация за „Инструмента за МСП“ и за оценка на иновационен капацитет, свържете се с:  Европейски иновационен и информационен център, БТПП, e.carnasa@bcci.bg, тел.: 02/ 980 21 89.

Инструмент за МСП:  http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument

IMP3rove: https://www.improve-innovation.eu/

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Европейската комисия създава общност на иновационни мениджъри
БТПП е национална контактна точка - ще подпомага участието на български фирми в грантовата схема „Инструмент за МСП“ по програма Хоризонт 2020 Още
Покана за участие в Българо-полски бизнес форум
Двустранни срещи между компании от двете страни Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Националният съюз на хлебарите и сладкарите и Сдружението за модерна търговия се споразумяха да работят за прилагане на добри търговски практики
В интерес както на бизнеса, така и на българските потребители Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Забрана за износа и изпращанията на необработен дървен материал
Считано от 10.03.2015 г. до 09.06.2015 г., включително Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Изменение на нормативни актове, издадени от министъра на икономиката
Измененията отразяват промяната от преобразуването на Министерство на икономиката и енергетиката в Министерство на икономиката и Министерство на енергетиката Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Обучение на тема „Практически инструменти за успешни продажби на чужди пазари – опитът на италианските фирми от сектор дървообработване и мебелна промишленост”
24 март 2015 г., Пловдив Още
Търговски мисии в Турция - април 2015, Истанбул