Брой 47 (807), 11-03-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Изменение на нормативни актове, издадени от министъра на икономиката


Министерство на икономиката предлага за обществено обсъждане проекти за изменение на следните нормативни актове, издадени от министъра на икономиката:

- Проект на Наредба за изменение на Наредба за предоставяне на финансови средства на сдруженията на потребителите от държавата,

- Проект на Правилник за изменение на Правилника за работата на помирителните комисии и

- Проект на Правилника за изменение на Правилника за работа на Националния съвет за защита на потребителите.

Измененията в трите проекта имат за цел да приведат в съответствие разпоредбите на сега действащите Наредба за предоставяне на финансови средства на сдруженията на потребителите от държавата (изм. и доп. ДВ бр. 96 от 21.11.2014г.), Правилник за работата на помирителните комисии (обн. ДВ. бр. 13 от 2006 г.) и Правилник за работа на Националния съвет за защита на потребителите (Обн. ДВ. бр. 13 от 2006 г.) с разпоредбите на Закона за защита на потребителите (посл. изм. бр. 14 от 20.02.2015 г.). Измененията отразяват промяната от преобразуването на Министерство на икономиката и енергетиката в Министерство на икономиката и Министерство на енергетиката, съгласно Решение на Народното събрание от 7 ноември 2014 г. за приемане на структурата на Министерския съвет на Република България (ДВ, бр. 93 от 2014г.).

Предложения може да изпращате в законоустановения (14-дневен) срок на следния електронен адрес: e.alexiev@mee.government.bg.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Европейската комисия създава общност на иновационни мениджъри
БТПП е национална контактна точка - ще подпомага участието на български фирми в грантовата схема „Инструмент за МСП“ по програма Хоризонт 2020 Още
Покана за участие в Българо-полски бизнес форум
Двустранни срещи между компании от двете страни Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Националният съюз на хлебарите и сладкарите и Сдружението за модерна търговия се споразумяха да работят за прилагане на добри търговски практики
В интерес както на бизнеса, така и на българските потребители Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Забрана за износа и изпращанията на необработен дървен материал
Считано от 10.03.2015 г. до 09.06.2015 г., включително Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Изменение на нормативни актове, издадени от министъра на икономиката
Измененията отразяват промяната от преобразуването на Министерство на икономиката и енергетиката в Министерство на икономиката и Министерство на енергетиката Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Обучение на тема „Практически инструменти за успешни продажби на чужди пазари – опитът на италианските фирми от сектор дървообработване и мебелна промишленост”
24 март 2015 г., Пловдив Още
Търговски мисии в Турция - април 2015, Истанбул