Брой 47 (807), 11-03-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ

Забрана за износа и изпращанията на необработен дървен материал


В бр. 18 на Държавен вестник (10.03.2015) e обнародвано Решение на Народното събрание за спиране на износа и изпращанията на стоки с кодове 4401 10, 4403 20, 4403 91, 4403 92 и 4403 99 по Комбинираната номенклатура на ЕС.

В тази връзка, считано от 10.03.2015 г. до 09.06.2015 г. включително се забраняват:

  • изпращанията за други държави членки на ЕС на необработен дървен материал с кодове по Комбинираната номенклатура на ЕС 4401 10, 4403 20, 4403 91, 4403 92 и 4403 99 и
  • износа за трети страни на необработен дървен материал с кодове по Комбинираната номенклатура на ЕС 4401 10, 4403 20, 4403 91, 4403 92 и 4403 99.

Агенция „Митници" ще следи стриктно за изпълнението на забраната за износ за трети страни на необработен дървен материал, въз основа на Заповед № РД 09-153 от 10.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните, издадена в изпълнение на т. 2 от Решението на Народното събрание и на основание чл. 126, ал. 6 от Закона за горите.

НОВИНИ ОТ БТПП
Европейската комисия създава общност на иновационни мениджъри
БТПП е национална контактна точка - ще подпомага участието на български фирми в грантовата схема „Инструмент за МСП“ по програма Хоризонт 2020 Още
Покана за участие в Българо-полски бизнес форум
Двустранни срещи между компании от двете страни Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Националният съюз на хлебарите и сладкарите и Сдружението за модерна търговия се споразумяха да работят за прилагане на добри търговски практики
В интерес както на бизнеса, така и на българските потребители Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Забрана за износа и изпращанията на необработен дървен материал
Считано от 10.03.2015 г. до 09.06.2015 г., включително Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Изменение на нормативни актове, издадени от министъра на икономиката
Измененията отразяват промяната от преобразуването на Министерство на икономиката и енергетиката в Министерство на икономиката и Министерство на енергетиката Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Обучение на тема „Практически инструменти за успешни продажби на чужди пазари – опитът на италианските фирми от сектор дървообработване и мебелна промишленост”
24 март 2015 г., Пловдив Още
Търговски мисии в Турция - април 2015, Истанбул