Брой 47 (807), 11-03-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Националният съюз на хлебарите и сладкарите и Сдружението за модерна търговия се споразумяха да работят за прилагане на добри търговски практики


© Сдружение за модерна търговия

Националният браншови съюз на хлебарите и сладкарите /НБСХС/ и Сдружението за модерна търговия /СМТ/ подписаха Споразумение за сътрудничество на браншови сдружения по веригата на доставки на хранителни стоки за подобряване на бизнес средата и стимулиране на лоялните бизнес практики”. Документът е част от усилията за недопускане на нелоялни търговски практики по цялата верига на доставки – от производството на хранителни стоки до предлагането им на крайния потребител.

Споразумението се основава на 10 принципа на добри практики, възприети от европейската Инициатива за веригата на доставки  и подписването му е първа стъпка за въвеждане на саморегулацията в отношенията производители - преработватели - търговци. То е отворено за присъединяване на всички сдружения във веригата на доставка на хранителни стоки.

Документът беше подписан вчера, 10 март от председателите на управителните съвети на СМТ и НБСХС  Бойко Сачански и Мариана Кукушева. Двете организации поеха ангажимент да:

  • Решават предизвикателствата в отношенията помежду си като си партнират на основата на принципите за добри практики и чрез саморегулация. В този смисъл те вярват, че държавата не трябва да се намесва в отношенията между пазарните субекти по веригата на доставки на хранителни стоки и че свръхрегулациите се вредни за бизнеса. Ето защо ще бъдат създадени процедура за разрешаване на спорове и механизъм за тримесечен мониторинг на приетите принципи;
  • Си сътрудничат за ограничаване на сивия сектор в българската икономика, поддържане на макроикономическа стабилност, намаляване на бюрокрацията и създаване на предвидима бизнес среда.

НБСХС и СМТ се обединиха около принципи на добри практики, които са в интерес както на бизнеса, така и на българските потребители.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Европейската комисия създава общност на иновационни мениджъри
БТПП е национална контактна точка - ще подпомага участието на български фирми в грантовата схема „Инструмент за МСП“ по програма Хоризонт 2020 Още
Покана за участие в Българо-полски бизнес форум
Двустранни срещи между компании от двете страни Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Националният съюз на хлебарите и сладкарите и Сдружението за модерна търговия се споразумяха да работят за прилагане на добри търговски практики
В интерес както на бизнеса, така и на българските потребители Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Забрана за износа и изпращанията на необработен дървен материал
Считано от 10.03.2015 г. до 09.06.2015 г., включително Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Изменение на нормативни актове, издадени от министъра на икономиката
Измененията отразяват промяната от преобразуването на Министерство на икономиката и енергетиката в Министерство на икономиката и Министерство на енергетиката Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Обучение на тема „Практически инструменти за успешни продажби на чужди пазари – опитът на италианските фирми от сектор дървообработване и мебелна промишленост”
24 март 2015 г., Пловдив Още
Търговски мисии в Турция - април 2015, Истанбул