Брой 109 (1867), 11-06-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

GS1 e акредитирана от Европейската комисия за издаване на уникални идентификатори на медицински изделия (UDI)

На 7 юни 2019 г. в Брюксел, GS1 – водеща световна организация за стандарти по веригата на доставки в различни сектори, е определена от Европейската комисия за издаваща организация на уникалните идентификатори на медицински изделия (The Unique Device Identification  - UDI).

Стандартите GS1 покриват критериите на Европейската комисия и помагат за успешното внедряване на системата UDI, както е определено от Европейския регламент за медицинските изделия (EU 2017/745) и регламента за ин-витро диагностичните медицински изделия (EU 2017/746).

Целта на внедряването на системата UDI е да се осигури глобално хармонизирана рамка за идентификация на медицинските изделия, за да се подобри качеството на  грижите, безопасността на пациентите и да се улеснят бизнес процесите.

„Системата от стандарти GS1 е най-широко прилаганата в света и се използва от всички участници по веригата за доставка на здравни услуги. Идентификаторите GS1 позволят ефективна идентификация на медицинските изделия - от създаването на концепцията за самия продукт, през отделните етапи от жизнения му цикъл. Повишаването на безопасността на пациентите има централно място в мисията на GS1, и с дейността си ние се ангажираме да подкрепяме Европейската комисия, производителите и другите заинтересовани страни по света при прилагането на новата система на ЕС за UDI“, коментира  Мигел Лопера, президент и изпълнителен директор на GS1.

От 2013 г. GS1 е акредитирана като издаваща агенция на UDI в САЩ. Стандартите GS1 са във фокуса и на други регулатори при изграждането на техните национални системи за UDI.

Съгласно регламентите на ЕС, UDI трябва присъства върху етикета на медицинското изделие, неговата опаковка и/или директно върху изделието. Данни за изделията трябва да бъдат вписани в EUDAMED (Европейската база данни за медицински изделия).

Глобалните стандарти GS1 дават възможност на производителите на медицински изделия в Европа и по света да създават и поддържат съвместими уникални идентификатори на своите изделия.

За повече информация, може да посетите http://www.gs1.org/healthcare/udi 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на Борда на директорите на Бизнес съвета към Черноморското икономическо сътрудничество
БТПП направи отчет за дейността по време на българското председателство на Съвета Още
Представяне на Европейската мрежа на изследователските и иновационни центрове и хъбове – ENRICH
Партньорска платформа за създаване на иновации и комерсиализацията им Още
GS1 e акредитирана от Европейската комисия за издаване на уникални идентификатори на медицински изделия (UDI)
Идентификация - от създаването на концепцията за самия продукт, през отделните етапи от жизнения му цикъл Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Декларация на Групата "Работодатели" в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК)
Европейските работодатели са за отворен, единен и силен ЕС Още
ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
НСИ: Износът за ЕС расте със 7% през януари-март
При вноса най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Унгария Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
„Осигуряване на цялостна организация по подготовка, изготвяне на концепция и осъществяване на участието на България в ЕКСПО 2020 - Дубай"
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Търговската политика на ЕС
Разширяване на възможностите пред европейските компании за намиране на доставчици и пазари извън границите на 28-те страни членки Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Първи инвестиционен форум за Източно партньорство
10-11 юли 2019 г., гр. Батуми, Грузия Още