Брой 109 (1867), 11-06-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Представяне на Европейската мрежа на изследователските и иновационни центрове и хъбове – ENRICH


В Българската търговско-промишлена палата се проведе Информационен ден за представяне на Европейската мрежа на изследователските и иновационни центрове и хъбове - ENRICH, гр. Будапеща, който бе организиран от Дирекция „Международно сътрудничество и международни организации” при БТПП и Съвета по иновации при БТПП, съвместно с Института за технологичен трансфер и иновации, гр.Пловдив. Основната цел на тази мрежа е да насърчи и улесни сътрудничеството в областта на научните изследвания, технологиите и предприемачеството между ЕС и САЩ, от една страна, и между ЕС и Бразилия - от друга, чрез подкрепа на иноваторите в процеса на създаване на иновации и комерсиализацията им.

Мрежата ENRICH е създадена и се администрира от Регионален център за информация и научно развитие (RCISD), гр. Будапеща.

Събитието бе открито от доц. Йосиф Аврамов, д-р по икономика, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП и член на УС на БТПП. Приветствие към участниците отправи Ганчо Колаксъзов, управител на Института за технологичен трансфер и иновации.

По време на Информационния ден бяха изнесени следните презентации:

В последвалата дискусия се включиха: акад. Никола Съботинов, съпредседател на Съвета по иновации и бивш председател на БАН, Бойко Денчев, д-р на техническите науки от Централния съвет на Научно-техническите съюзи и др.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на Борда на директорите на Бизнес съвета към Черноморското икономическо сътрудничество
БТПП направи отчет за дейността по време на българското председателство на Съвета Още
Представяне на Европейската мрежа на изследователските и иновационни центрове и хъбове – ENRICH
Партньорска платформа за създаване на иновации и комерсиализацията им Още
GS1 e акредитирана от Европейската комисия за издаване на уникални идентификатори на медицински изделия (UDI)
Идентификация - от създаването на концепцията за самия продукт, през отделните етапи от жизнения му цикъл Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Декларация на Групата "Работодатели" в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК)
Европейските работодатели са за отворен, единен и силен ЕС Още
ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
НСИ: Износът за ЕС расте със 7% през януари-март
При вноса най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Унгария Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
„Осигуряване на цялостна организация по подготовка, изготвяне на концепция и осъществяване на участието на България в ЕКСПО 2020 - Дубай"
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Търговската политика на ЕС
Разширяване на възможностите пред европейските компании за намиране на доставчици и пазари извън границите на 28-те страни членки Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Първи инвестиционен форум за Източно партньорство
10-11 юли 2019 г., гр. Батуми, Грузия Още