Брой 109 (1867), 11-06-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА

Декларация на Групата "Работодатели" в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК)


В качеството си на представители на работодателите и предприемачите в Европа, Групата „Работодатели“ в ЕИСК подкрепя каузата на Европейския съюз за отстояване на неговите ценности – демокрация, свобода, основни права и правова държава, и публикува следната Декларация:

"Ангажирани сме да работим за силен ЕС. Само силен ЕС може да устои на глобалната конкуренция, несигурността и сътресенията и да гарантира сигурността и благоденствието на европейските граждани. Силният ЕС е икономически, социално и екологично устойчив и издръжлив.

Вярваме, че ЕС е толкова по-силен колкото е по-единен – в своето многообразие. Единението повишава вътрешната ефективност и външното влияние. То е плод на общи цели, решения и действия за справяне с проблеми, които не могат да бъдат решени само с мерки на национално равнище.

Убедени сме, че силата на ЕС се крие в неговата привлекателност: в това, че позволява да гражданите да се радват на европейския начин на живот. За да е възможно това, ЕС трябва да предлага добри условия за бизнеса.

Призоваваме за конкурентна бизнес среда, която да насърчава предприятията да въвеждат иновации, да инвестират и да търгуват. Такава среда позволява на предприятията да процъфтяват и осигурява на гражданите работни места, стоки и услуги. Тя дава и възможност за генериране на публични приходи за образование, здравеопазване и социални системи, както и за вътрешната и външната сигурност. Така икономическият и социалният напредък вървят ръка за ръка.

Твърдо вярваме в отворената икономика – с отворени пазари и лоялна конкуренция. Тя осигурява на предприятията по-големи пазари и по-добър достъп до ресурси и същевременно предлага на гражданите по-голям избор от стоки и услуги и възможността да пътуват, учат и работят в чужбина. Затова призоваваме за пълноценно функциониращ единен пазар и основана на правила външна търговия.

Считаме, че отворената икономика трябва да е съчетана с отворено общество. Разтревожени сме от популистките, авторитарните и ксенофобските движения, които работят против принципите на отвореното общество, изградено върху общите основни ценности на ЕС.

Застъпваме се за общество, основаващо се на диалог и добро управление. Това означава процесът на вземане на решения да се опира на демокрацията, пълното спазване на принципите на правовата държава, принципа на субсидиарност, прозрачността и участието на гражданското общество. Жизненото гражданско общество и социалният диалог са важни гаранти на прогресивното и сплотено общество.

Призоваваме за разкриващи нови възможности и насърчаващи политики, които да стимулират креативността, иновациите, непрекъснатия процес на учене и предприемаческия дух в цялото общество. Отвореното общество залага на свободата и отговорността, не на господството и контрола.

Зачитаме многообразието и считаме, че то е голямо предимство  за ЕС. То обхваща както богатството от различни култури и природни дадености в отделните държави, така и многообразието от гледна точка на пол, увреждания, раса, сексуална ориентация, възраст, религия и убеждения и други лични характеристики.

Убедени сме, че откритостта повишава стабилността и сигурността – както в икономиката, така и в обществото, заради по-голямата взаимозависимост и засиленото взаимодействие. Затова вместо огради ЕС се нуждае от свързващи мостове.

В заключение, считаме, че отворената икономика и отвореното общество са от полза за всички и биха вдъхнали нова увереност в ЕС. Така трябва да продължи „добродетелният кръг“ на отворения, единен и силен ЕС."

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на Борда на директорите на Бизнес съвета към Черноморското икономическо сътрудничество
БТПП направи отчет за дейността по време на българското председателство на Съвета Още
Представяне на Европейската мрежа на изследователските и иновационни центрове и хъбове – ENRICH
Партньорска платформа за създаване на иновации и комерсиализацията им Още
GS1 e акредитирана от Европейската комисия за издаване на уникални идентификатори на медицински изделия (UDI)
Идентификация - от създаването на концепцията за самия продукт, през отделните етапи от жизнения му цикъл Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Декларация на Групата "Работодатели" в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК)
Европейските работодатели са за отворен, единен и силен ЕС Още
ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
НСИ: Износът за ЕС расте със 7% през януари-март
При вноса най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Унгария Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
„Осигуряване на цялостна организация по подготовка, изготвяне на концепция и осъществяване на участието на България в ЕКСПО 2020 - Дубай"
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Търговската политика на ЕС
Разширяване на възможностите пред европейските компании за намиране на доставчици и пазари извън границите на 28-те страни членки Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Първи инвестиционен форум за Източно партньорство
10-11 юли 2019 г., гр. Батуми, Грузия Още