Брой 109 (1867), 11-06-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Търговската политика на ЕС


©AP Images/European Union-EP

Търговската политика: въпрос на икономически перспективи и работни места

Глобализацията е важна черта на съвременната икономика ‒ голяма част от това, което купуваме, е направено в чужбина; съществен дял от това, което произвеждаме, намира пазар в други страни.

Търговската политика на ЕС се опитва да развие потенциала на глобализацията в реални ползи за хората в Европа. Основната цел е да се разширят възможностите пред европейските компании за намиране на доставчици и пазари извън границите на 28-те страни членки.

Освен това воденето на преговори от името на ЕС като цяло вместо от отделните държави засилва възможностите за влияние спрямо други големи търговски сили като САЩ и Китай, както и в международни организации като Световната търговска организация (СТО).

Всичко това е от ключово значение за европейската икономика, тъй като над 36 милиона работни места в ЕС зависят от реализирането на износ извън границите на ЕС. Износът на стоки за всеки един милиард евро за останалия свят прави възможни средно над 13 000 работни места в страните членки.

Вижте нашата инфографика за мястото на ЕС в световната търговия.

Търговската политика обаче не засяга само възможностите за износ. Тя също така защитава европейците, като гарантира, че вносните продукти отговарят на високите стандарти за защита на потребителите.

Европейският съюз използва сключването на търговски споразумения с други страни, за да насърчи защитата на правата на човека в тях, установяването на социални стандарти и стандарти за безопасност, както и полагането на грижи за природата.

Как работи търговската политика на ЕС?

Търговската политика на ЕС обхваща търговията със стоки и услуги, преките чуждестранни инвестиции, търговските аспекти на интелектуалната собственост (например, патентите) и пазарът на обществените поръчки.

Основните елементи на търговската политика са:

•    споразуменията за търговия, които ЕС сключва със страни извън блока. Те целят да отворят нови пазари за европейските компании
•    регламентирането на условията на търговия в рамките на ЕС с цел защита на европейските производители от нелоялна конкуренция
•    участието на ЕС в Световната търговска организация (СТО), която определя правилата за международна търговия. Страните от ЕС също са членки на СТО, но Европейската комисия има правомощията да води преговори от името на ЕС като цяло.

Търговски споразумения

Европейският съюз договаря с други страни условия за търговия, които целят да подобрят възможностите за компаниите в ЕС. Има различни видове споразумения, но всички те са насочени към намаляване на търговските бариери и насърчаване на инвестициите.

Прочетете с кои страни по света ЕС има търговски споразумения.

Защита от нелоялни търговски практики

Европейският съюз е приел инструменти за защита на компаниите в ЕС от нелоялна конкуренция от чужбина. Тук се включват дъмпинга на стоки на изкуствено ниско цени или предоставянето на държавни субсидии от други страни за намаляване на цените на стоките, когато те навлизат на европейския пазар. Европейските продукти също така могат да бъдат облагани или ограничавани с квоти. Подобни практики могат да доведат до търговски войни.

Прочетете за инструментите на ЕС за защита от нелоялна конкуренция.

Преките чуждестранни инвестиции в ЕС също подлежат на регулации. През февруари 2019 г. депутатите одобриха нов механизъм за наблюдение на чуждестранните инвестиции в стратегически сектори, които биха могли да навредят на интересите и сигурността на Европа.


Прочетете повече за извършването на оценка на рисковете от инвестиции.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на Борда на директорите на Бизнес съвета към Черноморското икономическо сътрудничество
БТПП направи отчет за дейността по време на българското председателство на Съвета Още
Представяне на Европейската мрежа на изследователските и иновационни центрове и хъбове – ENRICH
Партньорска платформа за създаване на иновации и комерсиализацията им Още
GS1 e акредитирана от Европейската комисия за издаване на уникални идентификатори на медицински изделия (UDI)
Идентификация - от създаването на концепцията за самия продукт, през отделните етапи от жизнения му цикъл Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Декларация на Групата "Работодатели" в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК)
Европейските работодатели са за отворен, единен и силен ЕС Още
ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
НСИ: Износът за ЕС расте със 7% през януари-март
При вноса най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Унгария Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
„Осигуряване на цялостна организация по подготовка, изготвяне на концепция и осъществяване на участието на България в ЕКСПО 2020 - Дубай"
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Търговската политика на ЕС
Разширяване на възможностите пред европейските компании за намиране на доставчици и пазари извън границите на 28-те страни членки Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Първи инвестиционен форум за Източно партньорство
10-11 юли 2019 г., гр. Батуми, Грузия Още