Брой 109 (1867), 11-06-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

„Осигуряване на цялостна организация по подготовка, изготвяне на концепция и осъществяване на участието на България в ЕКСПО 2020 - Дубай"


Дата на обявяване: 10.06.2019

Министерство на икономиката с адрес: гр. София, ул.Славянска" № 8, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура с предмет: „Осигуряване на цялостна организация по подготовка, изготвяне на  концепция и осъществяване на участието на Република България в Световното универсално изложение ЕКСПО 2020 Дубай, Обединените арабски емирства“.

Решение за откриване (изпратено на 05.06.2019 г. в РОП, публикувано на 10.06.2019 г. в РОП и в профила на купувача)

Обявление за поръчка (изпратено на 05.06.2019 г. в РОП, публикувано на 10.06.2019 г. в ОВ на ЕС, в РОП и в профила на купувача)

Заглавна страница, документация и образци (публикувани на 10.06.2019 г. в профила на купувача)

Проект на договор (публикуван на 10.06.2019 г. в профила на купувача)

ЕЕДОП (публикуван на 10.06.2019 г. в профила на купувача)

Списък на Приложенията към документацията (публикуван на 10.06.2019 г. в профила на купувача)

Приложения (публикувани на 10.06.2019 г. в профила на купувача)

 
Крайна дата за подаване на документи: 29.07.2019
 
НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на Борда на директорите на Бизнес съвета към Черноморското икономическо сътрудничество
БТПП направи отчет за дейността по време на българското председателство на Съвета Още
Представяне на Европейската мрежа на изследователските и иновационни центрове и хъбове – ENRICH
Партньорска платформа за създаване на иновации и комерсиализацията им Още
GS1 e акредитирана от Европейската комисия за издаване на уникални идентификатори на медицински изделия (UDI)
Идентификация - от създаването на концепцията за самия продукт, през отделните етапи от жизнения му цикъл Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Декларация на Групата "Работодатели" в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК)
Европейските работодатели са за отворен, единен и силен ЕС Още
ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
НСИ: Износът за ЕС расте със 7% през януари-март
При вноса най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Унгария Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
„Осигуряване на цялостна организация по подготовка, изготвяне на концепция и осъществяване на участието на България в ЕКСПО 2020 - Дубай"
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Търговската политика на ЕС
Разширяване на възможностите пред европейските компании за намиране на доставчици и пазари извън границите на 28-те страни членки Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Първи инвестиционен форум за Източно партньорство
10-11 юли 2019 г., гр. Батуми, Грузия Още