Брой 49 (1808), 12-03-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Съветът на Браншовите организации при БТПП проведе годишно Общо събрание

Съветът на браншовите организации при Българската търговско-промишлена палата проведе редовното си годишно Общо събрание.

Гост на събитието бе Георги Колев – народен представител в 44-то Народно събрание, заместник-председател на Комисията по здравеопазване, член на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, който се отзова на отправената покана да се включи в обсъждането на проблеми, касаещи отделни аспекти на нормативната уредба на страната с отражение върху дейността на всички браншови организации и техните членове или само върху конкретен бранш. Той взе отношение по поставени въпроси, свързани със здравеопазване, строителство, липса на кадри за отделни отрасли, не само квалифицирани и др. Той се ангажира да се запознае с проблемите на браншовите организации, ако същите му бъдат предоставени в писмен вид, с мотиви, обосновки и предложения за примерни текстове за извършване на промени в нормативната уредба и да ги представи на вниманието на съответните компетентни ресорни парламентарни комисии.

Акцент в дискусията бе поставен върху темата за необходимостта от приемане от Народното събрание на Закон за браншовите организации, отлаган многократно в годините, което в голяма степен се явява пречка за развитието на нормалната им дейност. БТПП предостави всички материали, отнасящи се до темата, и се ангажира със свои представители да участва в обсъжданията.

Общото събрание на Съвета на БО утвърди  Отчета за дейността  през 2018 г. и прие Програма за работата през 2019 г.

Определен бе състав на Бюро на Съвета на БО, както следва:

Председател: Гена Събева – председател на Асоциация на интериорните дизайнери в България;

Заместник-председатели: Ирена Перфанова – зам.-председател на Национално сдружение „Недвижими имоти; Миряна Калчева – член на ИС на БТПП, титуляр, отговарящ за сътрудничеството на БТПП с браншовите организации и председател на „Асоциация на българските спедитори“; Лъчезар Искров – член на ИС на БТПП, заместник титуляр, отговарящ за сътрудничеството на Палатата с браншовите организации.

Членове: Андон Пиперевски – съпредседател на „Браншова камара на производителите и търговците на телфери и кранове“; Галина Нифору – председател на „Българска асоциация на износителите на вино“; Людмил Иванов – председател на „Асоциация по железопътна сигнализация, автоматизация, комуникация и индустрия“.

Пред участниците в Общото събрание бе представена информация относно:

  • прилагането на новия Общ Регламент по Защита на личните данни, който влезе в сила от 25.05.2018 г.
  • изисквания по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за приложението му.

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Съветът на Браншовите организации при БТПП проведе годишно Общо събрание
Прие Програма за работата през 2019 г. Още
Очаква се делегация от швейцарски инвеститори да посети страната ни
По инициатива на Швейцарски икономически форум и със съдействието на БТПП Още
Обсъждане на възможности за развитие на сътрудничество с пакистански партньори
Среща с временно управляващия посолството на Ислямска република Пакистан в София Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Методика за подбор и оценка на работодатели, подали заявки за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Комисията за защита на конкуренцията предлaга мерки за подобряване на конкурентната среда на пазарите на производство и реализация на автомобилен бензин и дизелово автомобилно гориво
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нелоялни практики в търговията с храни: Парламентът защитава малкия бизнес
Да се сложи край на нечестните практики, с които се сблъскват селскостопанските производители и малките доставчици в хранителната индустрия Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес сътрудничество