Брой 49 (1808), 12-03-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Методика за подбор и оценка на работодатели, подали заявки за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)


Проектът определя показатели, въз основа на които се прави оценка по всеки от критериите, съгласно чл. 50, ал. 3, т. 5 от ППЗНЗ и начина на формиране на крайната оценка. Показателите гарантират обективност при оценяване на кандидатите и ефективност при изразходване на средствата от държавния бюджет за активна политика на пазара на труда.

Регламентирани са правилата за работа на съветите за Сътрудничество към Дирекции „Бюро по труда“ при провеждане на процедурата за оценка, класиране и подбор на работодатели, подали заявка за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта.

Проектът на Методика има за цел създаването на условия за осигуряване на устойчива и качествена заетост в икономически дейности, приоритетни за развитието на съответния регион; оказване на подкрепа, приоритетно за малките и средните предприятия вкл. с основна дейност в областта на селското, горското и рибното стопанство и прецизиране на условията за допустимост на работодателите кандидатстващи по мерките.

Дата на откриване: 12.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 11.4.2019 г.

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Съветът на Браншовите организации при БТПП проведе годишно Общо събрание
Прие Програма за работата през 2019 г. Още
Очаква се делегация от швейцарски инвеститори да посети страната ни
По инициатива на Швейцарски икономически форум и със съдействието на БТПП Още
Обсъждане на възможности за развитие на сътрудничество с пакистански партньори
Среща с временно управляващия посолството на Ислямска република Пакистан в София Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Методика за подбор и оценка на работодатели, подали заявки за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Комисията за защита на конкуренцията предлaга мерки за подобряване на конкурентната среда на пазарите на производство и реализация на автомобилен бензин и дизелово автомобилно гориво
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нелоялни практики в търговията с храни: Парламентът защитава малкия бизнес
Да се сложи край на нечестните практики, с които се сблъскват селскостопанските производители и малките доставчици в хранителната индустрия Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес сътрудничество