Брой 49 (1808), 12-03-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Нелоялни практики в търговията с храни: Парламентът защитава малкия бизнес


©AP images/European Union-EP

Днес, 12 март, Европейският парламент гласува по нова директива, която цели да гарантира по-добро отношение към селскостопанските производители и малките фирми в хранителния бизнес от големите играчи като супермаркетите и крайните търговци.

Малките доставчици често са зависими от тези, които правят поръчките, и са принудени да спазват условията, наложени едностранни от по-големия им партньор.

Какво се променя

Новите правила налагат забрана на редица практики, които са в ущърб на по-малките участници на пазара (производители, кооперативни дружества, преработващи компании и търговци с оборот до 350 млн. евро). Забраната обхваща:

•    забавени плащания за нетрайни храни;
•    отмяна на поръчка в последния момент;
•    едностранни промени по договори или промени със задна дата;
•    принуждаване на доставчика да плаща за развалени продукти;
•    отказ от сключване на договори в писмена форма.

Други практики като връщането на непродадена стока на доставчиците ще бъдат разрешени, само ако изрично са включени в договора между страните.

Правилата ще важат и за доставчици извън ЕС.

Страните членки ще определят национален орган, който ще отговаря за спазването на изискванията и ще има правомощия да провежда разследвания и да налага санкции при нарушения.

Защо са нужни правилата

Нелоялните търговски практики заплашват оцеляването на малките производители на храни. Те водят до неочаквани за тях разходи и по-ниски от планираните приходи. В дългосрочен план това води до концентрация на хранителния бизнес, което е в ущърб на потребителите.

В изследване Евробарометър от 2018 г. 88% от анкетираните заявиха, че е важно да се засили ролята на селскостопанските производители във веригата на хранителни доставки.

Какво следва

След гласуването в Парламента новите правила ще трябва да бъдат официално одобрени и от Съвета.

Участници в хранителния сектор 
  • 11 милиона селски стопанства 
  • 300 000 преработвателни предприятия 
  • 2,8 милиона доставчици и търговци 
  • 500 милиона потребители 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Съветът на Браншовите организации при БТПП проведе годишно Общо събрание
Прие Програма за работата през 2019 г. Още
Очаква се делегация от швейцарски инвеститори да посети страната ни
По инициатива на Швейцарски икономически форум и със съдействието на БТПП Още
Обсъждане на възможности за развитие на сътрудничество с пакистански партньори
Среща с временно управляващия посолството на Ислямска република Пакистан в София Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Методика за подбор и оценка на работодатели, подали заявки за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Комисията за защита на конкуренцията предлaга мерки за подобряване на конкурентната среда на пазарите на производство и реализация на автомобилен бензин и дизелово автомобилно гориво
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нелоялни практики в търговията с храни: Парламентът защитава малкия бизнес
Да се сложи край на нечестните практики, с които се сблъскват селскостопанските производители и малките доставчици в хранителната индустрия Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес сътрудничество