Брой 10 (1022), 15-01-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Среща с временно управляващия Посолството на Федеративна Република Бразилия


По повод предстоящото посещение на българска бизнес делегация в  Бразилия  председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с временно управляващия Посолството на Федеративна Република Бразилия у нас г-н Рикардо Герра де Араужо.  Разгледан бе процесът на подготовката на визитата и детайли в програмата.

Обсъден бе и въпросът за разширяване кръга на двустранните срещи за представителите на български компании, включени в делегацията. В тази връзка за БТПП е от важно значение партньорството с Националната камара на индустрията и  Федерацията на индустрията на Бразилия.

Направен бе преглед на секторите от взаимен интерес  - информационни и компютърни технологии, фармация, селско стопанство и електроника. Към тях бе допълнено и производството на автомобилни части, компоненти  и аксесоари - високотехнологичен индустриален сектор, добре развит в България и с потенциал да привлича още инвестиции.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с временно управляващия Посолството на Федеративна Република Бразилия
Във връзка с предстоящото посещение на българска бизнес делегация в Бразилия Още
БТПП издава удостоверения на класираните фирми в "ТОП 100" и "ТОП 1500+"
Добър атестат за конкретната фирма пред настоящи и потенциални партньори Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Представиха програма за енергийно ефективни сгради във Враца
Предстои обучение на експерти от местната администрация по източници за финансиране, процедури по енергиен одит, сграден мениджмънт... Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за регистър БУЛСТАТ
Регистърът става изцяло електронен от 1 май 2016 г. Още
ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ
Обяснителна таблица със съотношенията между стойност и статистическа стойност при различите условия на доставка по Incoterms 2010
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Обществена консултация на ЕК в сферата на конкуренцията и антитръстовите мерки
Как да бъдат оправомощени националните органи за защита на конкуренцията, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането Още