Брой 10 (1022), 15-01-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ

Обяснителна таблица със съотношенията между стойност и статистическа стойност при различите условия на доставка по Incoterms 2010


За улеснение на Интрастат операторите Националната агенция за приходите публикува  разработена обяснителна таблица със съотношенията между стойност и статистическа стойност при различите условия на доставка по Incoterms 2010.

Праговете за деклариране за системата Интрастат за 2016 г. съгласно Заповед РД 05-733/05.10.2015г. на Председателя на НСИ са:

  • За поток пристигания -460 хил. лв.
  •  за поток изпращания - 260 хил. лв.

Праговете за деклариране на статистическа стойност за 2016 г. съгласно горната заповед са:

  • за поток  изпращания12 млн. 300 хил. лв.
  • за поток пристигания 6 млн. лв.

Прагът за опростено  деклариране на единични сделки с ниска стойност  е 390 лв.  

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с временно управляващия Посолството на Федеративна Република Бразилия
Във връзка с предстоящото посещение на българска бизнес делегация в Бразилия Още
БТПП издава удостоверения на класираните фирми в "ТОП 100" и "ТОП 1500+"
Добър атестат за конкретната фирма пред настоящи и потенциални партньори Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Представиха програма за енергийно ефективни сгради във Враца
Предстои обучение на експерти от местната администрация по източници за финансиране, процедури по енергиен одит, сграден мениджмънт... Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за регистър БУЛСТАТ
Регистърът става изцяло електронен от 1 май 2016 г. Още
ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ
Обяснителна таблица със съотношенията между стойност и статистическа стойност при различите условия на доставка по Incoterms 2010
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Обществена консултация на ЕК в сферата на конкуренцията и антитръстовите мерки
Как да бъдат оправомощени националните органи за защита на конкуренцията, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането Още