Брой 10 (1022), 15-01-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Обществена консултация на ЕК в сферата на конкуренцията и антитръстовите мерки


Европейската комисия се допитва до заинтересованите лица по въпроса как да бъдат оправомощени националните органи за защита на конкуренцията, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането.

Националните органи за защита на конкуренцията играят ключова роля, като прилагат антитръстовите правила на ЕС заедно с Комисията, но могат да направят много повече. Въпреки че със законодателството на ЕС (Регламент 1/2003) на националните органи за защита на конкуренцията бяха дадени компетенции да прилагат правилата на ЕС за конкуренцията, в него не бяха уточнени средствата и инструментите, чрез които те да правят това. В резултат националните органи се сблъскват с трудности при изпълнението на своите задачи и при разгръщането на пълния си потенциал.

Комисията би искала да събере мнения за това как да се гарантира, че националните органи в областта на конкуренцията:

  1. могат да действат независимо при прилагането на правилата на ЕС за конкуренцията и да разполагат с необходимите ресурси и персонал за извършване на дейността си;
  2. разполагат с адекватни инструменти за откриване и справяне с нарушения;
  3. могат да налагат ефективно глоби на дружества, които нарушават правилата; както и
  4. имат програми за снизходителност, насърчаващи компаниите да предават доказателства за незаконни картели, и тези програми функционират ефективно в цяла Европа.

Заинтересованите лица се приканват да отговорят на тези части от въпросника, които се отнасят до тях, и да предоставят други коментари или информация, които според тях се отнасят до темата.

Период на консултацията

От 4.11.2015 г. до 12.02.2016 г.

Как да изпратите вашите коментари и предложения

Коментарите и предложенията се изпращат, като отговорите на онлайн въпросника на уебсайта EUSurvey.

Важно е да прочетете декларацията за поверителност, приложена към консултацията, за да се информирате как се обработват вашите лични данни и коментари.
Моля, имайте предвид, че не можем да гарантираме, че ще вземем предвид отговори, получени след крайния срок.

За да гарантираме честен и прозрачен процес на консултация, само отговорите, получени чрез онлайн въпросника, ще бъдат взети предвид.

Допълнителна информация можете да намерите тук.

За контакти

Отговорна служба: Генерална дирекция „Конкуренция“ — отдел А4 „Европейска мрежа по конкуренция; правоприлагане от страна на частноправни субекти“

Моля, винаги посочвайте референтния номер във вашата кореспонденция: HT. 4504
Ел. адрес: COMP-ECNPLUS@ec.europa.eu
Пощенски адрес: European Commission Directorate-General for Competition Antitrust Registry 1049 Bruxelles /Brussel
Belgique /België Факс (32-2) 295.01.28

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с временно управляващия Посолството на Федеративна Република Бразилия
Във връзка с предстоящото посещение на българска бизнес делегация в Бразилия Още
БТПП издава удостоверения на класираните фирми в "ТОП 100" и "ТОП 1500+"
Добър атестат за конкретната фирма пред настоящи и потенциални партньори Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Представиха програма за енергийно ефективни сгради във Враца
Предстои обучение на експерти от местната администрация по източници за финансиране, процедури по енергиен одит, сграден мениджмънт... Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за регистър БУЛСТАТ
Регистърът става изцяло електронен от 1 май 2016 г. Още
ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ
Обяснителна таблица със съотношенията между стойност и статистическа стойност при различите условия на доставка по Incoterms 2010
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Обществена консултация на ЕК в сферата на конкуренцията и антитръстовите мерки
Как да бъдат оправомощени националните органи за защита на конкуренцията, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането Още