Брой 10 (1022), 15-01-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП издава удостоверения на класираните фирми в "ТОП 100" и "ТОП 1500+"


БТПП продължава издаванeто на удостоверения на класираните фирми в ТОП 100 и ТОП 1500+. Притежанието на удостоверението е добър атестат за всяка фирма, защото класациите са извършени на обективен принцип – използвани единствено данни от финансовите отчети на компаниите.

Впечатляващи са резултатите на компаниите от различните класации: висок ръст на приходите от продажби (средното увеличение е 174% през 2014 г. спрямо 2013 г.) добра рентабилност (средна печалба от 38 лв. на всеки 100 лв. приходи от продажби) и рекордно увеличение на печалбата (среден ръст от 339% през 2014 г. спрямо 2013 г.).

Кой може да получи удостоверение?

Всички класирани фирми от ТОП 100 и ТОП 1500+. Проверете дали Вашата фирма е сред тях:

  • ТОП 100 Фирми, водещи в икономиката на България през 2014 година, издание 2015 г. - ТУК
  • ТОП 1500+ Фирми, класирани по величината на нетните приходи от продажби през 2014 година - ТУК

Удостоверения се издават и от класации в предходните години.

Какво представлява удостоверението?

Документ, поставен в рамка, издаван от БТПП на български и на английски език, с информация за мястото на фирмата в дадена категория от класациите. Можете да получите представа как изглежда: ТУК

Предимства:

  • Обективна оценка за успехите на фирмата;
  • Подпомага доброто представяне на фирмата пред настоящи и бъдещи партньори;
  • Повишава доверието във фирмата от страна на нейни клиенти.

Как да получите удостоверението?

Направете заявка на тел.: 02/8117 411, 02/8117 410 или e-mail: ikan@bcci.bgikontr@bcci.bg

Цената на удостоверението е 24 лв. с ДДС. Плащането може да бъде извършено на каса в БТПП или по банков път:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 
пл. Света Неделя №7 
гр. София 
BIC: UNCRBGSF 
IBAN: BG 25 UNCR 7630 1000 3081 19

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с временно управляващия Посолството на Федеративна Република Бразилия
Във връзка с предстоящото посещение на българска бизнес делегация в Бразилия Още
БТПП издава удостоверения на класираните фирми в "ТОП 100" и "ТОП 1500+"
Добър атестат за конкретната фирма пред настоящи и потенциални партньори Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Представиха програма за енергийно ефективни сгради във Враца
Предстои обучение на експерти от местната администрация по източници за финансиране, процедури по енергиен одит, сграден мениджмънт... Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за регистър БУЛСТАТ
Регистърът става изцяло електронен от 1 май 2016 г. Още
ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ
Обяснителна таблица със съотношенията между стойност и статистическа стойност при различите условия на доставка по Incoterms 2010
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Обществена консултация на ЕК в сферата на конкуренцията и антитръстовите мерки
Как да бъдат оправомощени националните органи за защита на конкуренцията, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането Още