Брой 10 (1022), 15-01-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за регистър БУЛСТАТ


Регистърът БУЛСТАТ става изцяло електронен. Това реши парламентът с приемането на второ четене на промени в Закона за регистър БУЛСТАТ. Измененията влизат в сила от 1 май 2016 г.

За всяко лице, подлежащо на вписване в регистъра, ще се води дело в електронна форма, в което ще се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства.

Когато е посочен код по БУЛСТАТ, съдът, държавните и местните органи, лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, и организациите, предоставящи обществени услуги, включително банките, нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в регистър БУЛСТАТ, записаха депутатите. Забраната ще се прилага и за възложителите по Закона за обществените поръчки.

Агенцията по вписванията ще осигурява безплатен достъп до публичната информация в регистъра БУЛСТАТ, ще издава безплатно справки и удостоверения на съда, държавните и местните органи. Справките и удостоверенията ще се издават след писмено искане.

С промените се конкретизират подлежащите на вписване обстоятелства, като се регламентира редът на приемането от Агенцията по вписванията на заявления и искания, подавани по електронен път и на хартиен носител, сроковете за произнасянето по тях и компетентността на служителите на регистъра. Предвидена е и възможност за оспорване на отказите за вписване в регистъра БУЛСТАТ по реда на Административно-процесуалния кодекс.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с временно управляващия Посолството на Федеративна Република Бразилия
Във връзка с предстоящото посещение на българска бизнес делегация в Бразилия Още
БТПП издава удостоверения на класираните фирми в "ТОП 100" и "ТОП 1500+"
Добър атестат за конкретната фирма пред настоящи и потенциални партньори Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Представиха програма за енергийно ефективни сгради във Враца
Предстои обучение на експерти от местната администрация по източници за финансиране, процедури по енергиен одит, сграден мениджмънт... Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за регистър БУЛСТАТ
Регистърът става изцяло електронен от 1 май 2016 г. Още
ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ
Обяснителна таблица със съотношенията между стойност и статистическа стойност при различите условия на доставка по Incoterms 2010
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Обществена консултация на ЕК в сферата на конкуренцията и антитръстовите мерки
Как да бъдат оправомощени националните органи за защита на конкуренцията, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането Още