Брой 244 (1004), 16-12-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП стартира проект в подкрепа на профилираното училищно образование

БТПП започна работа по проект „ФАСТЕСТ“, финансиран по програма „Еразъм +“, в реализацията на който ще си партнира с организации от Италия, Кипър, Португалия, и Румъния.  По време на проведената работна  среща в гр. Парма, на 10 и 11 декември, партньорите обсъдиха  основните дейности по проекта, сроковете и ангажиментите на отделните организации.

Основната цел на проекта е да съдейства за развитието на предприемаческите качества на учениците от профилираните училища в сферата на агроиндустрията  и да подпомогне процеса на  създаването на повече малки фирми в сектора. 

Партньорите ще разработят съвместно виртуална платформа за професионално обучение  с полезна информация за стартиращи предприемачи в сектора на агроиндустрията и интерактивни видео филми за успели хора в бранша. Заснетите материали ще бъдат обогатени с интерактивни менюта, даващи възможност да се избере различна посока на възпроизвеждания филм чрез селектиране и набор от разнообразни истории на разказващия предприемач. Иновативният метод за обучение ще даде възможност на учениците сами да изберат какво искат да научат от т.нар. „интерактивни хипер видео филми“.

Срокът на изпълнение на проекта е 24 месеца.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП стартира проект в подкрепа на профилираното училищно образование
За развитие на предприемачески качества при обучение в сферата на агроиндустрията Още
Информационни дни в БТПП за Центровете за професионално обучение
Последни промени в законодателството в областта на професионалното обучение, обмен на добри практики Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Срокът за регистрация на фирма се съкращава на 2 дни
Съгласно промяна в Закона за търговския регистър Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОПИК 2014-2020
За повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Концепция за насърчаване на обучението на софтуерни специалисти
Ще бъдат създадени предпоставки за обучението на допълнително над 30 000 софтуерни специалисти през следващите 15 години Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Удължава се срокът за набиране на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”
Работодателите ще могат да подават заявки за включване в схемата до 31.03.2016 г. Още
Отворени са покани за набиране на оферти в областта на приложните изследвания по програма за сътрудничество ESPON 2020
За подобряването на процесите по създаване на Европейски териториални данни, чрез извършването на приложни изследвания и анализи Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN