Брой 244 (1004), 16-12-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Срокът за регистрация на фирма се съкращава на 2 дни


Срокът за регистрация на фирма се съкращава от досегашните 5 на 2 дни, припомнят от Министерството на икономиката и подчертават, че това е една от реализираните от Министерството мерки в подкрепа на бизнеса през 2015 г. Очаква се промяната да има положителен ефект върху предприемачеството и цялостното подобряване на бизнес средата.

Съкращаването на сроковете за регистриране на фирма до 2 дни се прави с промяна в Закона за търговския регистър (ЗТР). Приетият Закон за изменение и допълнение на ЗТР постановява, че заявленията за вписване на първоначална регистрация на предприятие ще се разглеждат до края на следващия работен ден от постъпването им в Търговския регистър. Произнасянето и получаването на Единен идентификационен код на предприятието ще се извършва незабавно след разглеждане на заявлението. При необходимост от предоставяне на допълнителни документи при непълна или некоректна документация, законът позволява това да се случи в рамките на допълнителни 3 дни.

Изпълнението на мярката е част от годишната програма на Министерство на икономиката, както и от правителствената програма „Икономика и растеж“ за периода 2014-2018 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП стартира проект в подкрепа на профилираното училищно образование
За развитие на предприемачески качества при обучение в сферата на агроиндустрията Още
Информационни дни в БТПП за Центровете за професионално обучение
Последни промени в законодателството в областта на професионалното обучение, обмен на добри практики Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Срокът за регистрация на фирма се съкращава на 2 дни
Съгласно промяна в Закона за търговския регистър Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОПИК 2014-2020
За повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Концепция за насърчаване на обучението на софтуерни специалисти
Ще бъдат създадени предпоставки за обучението на допълнително над 30 000 софтуерни специалисти през следващите 15 години Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Удължава се срокът за набиране на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”
Работодателите ще могат да подават заявки за включване в схемата до 31.03.2016 г. Още
Отворени са покани за набиране на оферти в областта на приложните изследвания по програма за сътрудничество ESPON 2020
За подобряването на процесите по създаване на Европейски териториални данни, чрез извършването на приложни изследвания и анализи Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN