Брой 244 (1004), 16-12-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Отворени са покани за набиране на оферти в областта на приложните изследвания по програма за сътрудничество ESPON 2020


Отворени са седем тематични покани за набиране на оферти за извършването на приложни изследвания в рамките на „единствената операция“ по програмата за сътрудничество ESPON 2020.
Резултатите от поканите ще допринесат за подобряването на процесите по създаване на Европейски териториални  данни, чрез извършването на приложни изследвания и анализи, както и чрез допълнително развитие на съществуващата база с научни изследвания. 
Повече информация относно отделните тематични направления, срокове за подаване на оферти и размер на предвидените средства  е достъпна на следните директни линкове към страницата на програмата:

1. География и нова динамика на работната сила в Европа;

2. Светът в Европа, глобални потоци на чуждестранни директни инвестиции към Европа;

3. Малките и средни предприятия в европейските региони и градове;

4. Територии и нисковъглеродна икономика;

5. Вътрешни периферии: Национални територии посрещащи предизвикателствата за достъп до основни услуги от общ интерес;

6. Възможни европейски териториални перспективи;

7. Сравнителни анализи за териториално управление и системи на пространствено планиране в Европа

Пълният комплект документи на техническото задание и съответните приложения към него могат да бъдат предоставени безплатно чрез запитване по електронна поща на адрес: tenders@espon.eu или чрез директен линк - Portail des Marchés Publics  в посочените за това срокове.

За допълнителна информация и въпроси, можете да се обръщате към възложителя - ESPON EGTC* (Европейска група за териториално сътрудничество) на следните контакти:
ESPON EGTC
4 rue Erasme, L-1468 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg
Phone: +352 42 59 91 4700
Email: info@espon.eu
www.espon.eu
, Twitter, LinkedIn

*ESPON EGTC е единствен бенефициент по програма за сътрудничество ESPON 2020

Прикачени файлове - ESPON 2020 Thematic open calls

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП стартира проект в подкрепа на профилираното училищно образование
За развитие на предприемачески качества при обучение в сферата на агроиндустрията Още
Информационни дни в БТПП за Центровете за професионално обучение
Последни промени в законодателството в областта на професионалното обучение, обмен на добри практики Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Срокът за регистрация на фирма се съкращава на 2 дни
Съгласно промяна в Закона за търговския регистър Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОПИК 2014-2020
За повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Концепция за насърчаване на обучението на софтуерни специалисти
Ще бъдат създадени предпоставки за обучението на допълнително над 30 000 софтуерни специалисти през следващите 15 години Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Удължава се срокът за набиране на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”
Работодателите ще могат да подават заявки за включване в схемата до 31.03.2016 г. Още
Отворени са покани за набиране на оферти в областта на приложните изследвания по програма за сътрудничество ESPON 2020
За подобряването на процесите по създаване на Европейски териториални данни, чрез извършването на приложни изследвания и анализи Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN