Брой 244 (1004), 16-12-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОПИК 2014-2020


Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“.

Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

Съгласно проекта на насоките за кандидатстване стартиращи предприятия са тези с по-малко от 3 приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектните предложения, а тематичните области на ИСИС са както следват:

  • мехатроника и чисти технологии;
  • ИКТ и информатика;
  • индустрия за здравословен живот и биотехнологии;
  • нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 19 558 300 лева. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект е 50 000 лева, а максималният размер е 391 166 лева, като съответно максималният интензитет на помощта не може да е по-голям от 90% от общите допустими разходи.

Проектът на Насоките за кандидатстване и приложенията към тях можете да откриете на: http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1022 .

Предложения и коментари във връзка с горепосочените документи могат да се изпращат до 17: 30 ч. на 08.01.2016 г. на адрес: public.consultation@mi.government.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП стартира проект в подкрепа на профилираното училищно образование
За развитие на предприемачески качества при обучение в сферата на агроиндустрията Още
Информационни дни в БТПП за Центровете за професионално обучение
Последни промени в законодателството в областта на професионалното обучение, обмен на добри практики Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Срокът за регистрация на фирма се съкращава на 2 дни
Съгласно промяна в Закона за търговския регистър Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОПИК 2014-2020
За повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Концепция за насърчаване на обучението на софтуерни специалисти
Ще бъдат създадени предпоставки за обучението на допълнително над 30 000 софтуерни специалисти през следващите 15 години Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Удължава се срокът за набиране на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”
Работодателите ще могат да подават заявки за включване в схемата до 31.03.2016 г. Още
Отворени са покани за набиране на оферти в областта на приложните изследвания по програма за сътрудничество ESPON 2020
За подобряването на процесите по създаване на Европейски териториални данни, чрез извършването на приложни изследвания и анализи Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN