Брой 244 (1004), 16-12-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Информационни дни в БТПП за Центровете за професионално обучение


Информационни дни на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) се проведоха в БТПП. Форумът бе открит от главния секретар на Палатата Васил Тодоров и от председателя на НАПОО Емилияна Димитрова.

Целта на събитието бе да представи детайлна информация за последните промени в законодателството в областта на професионалното обучение, както и най-често срещаните нередности в дейността на ЦПО и начините за тяхното отстраняване. Обсъдена бе и работата на центровете в Информационната система на НАПОО и настъпилите промени, свързани с обвързването й с информационната система на Агенцията по заетостта.

БТПП традиционно си партнира с НАПОО и ще продължи да оказва подкрепа при организирането на подобни форуми.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП стартира проект в подкрепа на профилираното училищно образование
За развитие на предприемачески качества при обучение в сферата на агроиндустрията Още
Информационни дни в БТПП за Центровете за професионално обучение
Последни промени в законодателството в областта на професионалното обучение, обмен на добри практики Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Срокът за регистрация на фирма се съкращава на 2 дни
Съгласно промяна в Закона за търговския регистър Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОПИК 2014-2020
За повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Концепция за насърчаване на обучението на софтуерни специалисти
Ще бъдат създадени предпоставки за обучението на допълнително над 30 000 софтуерни специалисти през следващите 15 години Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Удължава се срокът за набиране на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”
Работодателите ще могат да подават заявки за включване в схемата до 31.03.2016 г. Още
Отворени са покани за набиране на оферти в областта на приложните изследвания по програма за сътрудничество ESPON 2020
За подобряването на процесите по създаване на Европейски териториални данни, чрез извършването на приложни изследвания и анализи Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN