Брой 123 (633), 01-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Проект на нов Закон за енергийна ефективност - задължения и перспективи пред бизнеса

Enterprise Europe Network към БТПП проведе информационен ден на тема „Новото в проекта на Закона за енергийна ефективност. Задължения и перспективи пред бизнеса“. Събитието се проведе в рамките на инициативата на Европейската комисия - „Европейска седмица за устойчива енергия” 23-27.06.2014г. Целта на инициативата е разпространение на добри практики и обмен на нови идеи за постигането на приоритетите на ЕС в областта на енергетиката и климата.

Лекторът инж. Владислава Георгиева, началник направление „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“ към Агенцията за устойчиво развитие и евроинтеграция, запозна участниците с нормативните изисквания в проекта на Закона за енергийна ефективност, разработен във връзка с транспониране разпоредбите на Директива 2012/27/ЕС. Целта на проектозакона е да приближи България към постигането на европейските цели, заложени в стратегията Европа 2020 чрез ефективно използване на енергийния ресурс. Законът предвижда въвеждането на индикатори за оценка на енергийна ефективност на участниците по веригата – от производителите на електроенергия и енергоразпределителните дружества до крайния потребител. Законът също предвижда стимули за малките и средни предприятия (МСП) за извършване на енергийни обследвания и въвежда задължения към големите предприятия да извършват такива на всеки 4 години (предвидено е тази разпоредба да важи за големи предприятия с над 250 заети лица). Проектозаконът изисква всички обществени сгради ежегодно да подобряват енергийната си ефективност с коефициент 3 % от общата им разгърната площ.

Повдиганите теми предизвикаха оживена дискусия, сред представителите на бизнеса, академичните среди и неправителствения сектор.

За повече информация: Европейски информационен и иновационен център в БТПП, Е-mail: een@bcci.bg, Тел: 02 / 8117 505; 8117 515; 8117 525.

Презентация на лектора ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП стартира стажантско обучение за ученици от две софийски гимназии
Всяка година стажантската кампания на Палатата успява да открие ценни и талантливи млади хора Още
Проект на нов Закон за енергийна ефективност - задължения и перспективи пред бизнеса
Въвеждане на индикатори за оценка на енергийна ефективност на участниците по веригата – от производителите на електроенергия и енергоразпределителните дружества до крайния потребител Още
Обсъжда се създаване на Българо-туркменистанска търговска палата
Смесената палата с офис и постоянен представител в Туркменистан Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Отчетен е голям интерес след първата контролна дата за проектни предложения по Инструмента за МСП
30 проектни предложения за финансиране на високорискови изследвания и иновации са подадени от България Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Възможности за реализиране на износ на български стоки в Непал
Внимателно проучване на непалските партньори, постоянство в усилията за утвърждаване на непалския пазар Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Информация за икономическите оператори, които изнасят стоки за Русия през Финландия
Прекратяване използването на режима ТИР за стоки, превозвани през Република Финландия за Руската Федерация Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Новите моменти в процеса на преработване на стандарта ISO 9001
Интервю с Найджъл Крофт, председател на подкомитет на ISO Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Европейската комисия одобри картата на регионалните помощи в България за периода 2014-2020 година
Цялата територия на България ще отговаря на критериите за регионална помощ по Договора за функционирането на Европейския съюз Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международно състезание за технологични проекти за управление на последствията от природни бедствия
Кандидатите в конкурса трябва да са на възраст между 18 и 30 години Още