Брой 123 (633), 01-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ

Информация за икономическите оператори, които изнасят стоки за Русия през Финландия


Агенция „Митници” съобщава, че е получено писмо от Финландската митническа администрация, от 24.06.2014 г., за прекратяване използването на режима ТИР за стоки, превозвани през Република Финландия за Руската Федерация. В тази връзка икономическите оператори, които имат намерение да изнасят стоки за Русия през Финландия, трябва да имат предвид, че въздушните и морски товари в повечето случаи се транспортират с камиони през финландско-руската граница.

Правилното място за напускане в случаите на  износ е финландската сухоземна граница, също и когато има единен договор за превоз до Русия. Въпреки това, в случай на морски транспорт с нерегистрирана редовна корабна линия, мястото на напускане е отправното пристанище на корабната линия

Поради взетото решение на Федералната митническа служба на Русия от 01.07.2014 г. да прекрати споразумението с националната гарантираща асоциация AСМАП, карнети ТИР не могат да се използват за превози на стоки между Финландия и Русия. Това неизбежно води до сериозни проблеми при транзитните процедури, задействани на пристанищата и летищата на Финландия. Няма икономически приемливи и практически възможности за заместване на режима ТИР, тъй като гаранцията за транзитната процедура създава значителни проблеми за транспортните оператори. Следователно Република Финландия счита, че е необходима промяна в настоящите практики по оформяне на износа от ЕС:

Износителите и митнически представители да не използват правилото на единния договор за превоз, когато стоките се транспортират през територията на Финландия и са предназначени за европейската част на Русия, освен ако не са убедени, че стоките напускат територията на ЕС по въздух или море.

С тази промяна на текущите практики, ще се гарантира безпроблемното осъществяване на износа от ЕС. Според Финландия,  ако тази промяна не се направи, ще има голямо количество ненужни, отнемащи много време и скъпи междинни престои във финландски пристанищни зони, когато превозвачите се опитват да учредят гаранции за превоза на стоки, предназначени да напуснат територията на ЕС.

Няма законодателно основание за използване на правилото на единния договор за превоз, когато последното напускане от митническата територия на ЕС се извършва с камион (чл. 793, параграф 2, буква „б" от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г.). Това е ситуацията в повечето от случаите, когато крайното местоназначение е в европейската част на Русия и със сигурност почти винаги, когато дестинацията е в близост до границата на ЕС, например в района на Санкт Петербург. Предвид това, последното изходно митническо учреждение, което се намира на сухопътната граница на Финландия, следва да се посочи като изходно митническо учреждение (кл. 29 на ЕАД), когато е подадена декларацията за износ.

Правилното извършване на формалностите за износ сега са изключително важни, за да се осигури безпроблемното осъществяване на износа от ЕС. До сега Финландия е била принудена да третира стоките под същите процедури каквито са за необщностни стоки, в т.ч. режима ТИР се задействаше на летище Хелзинки в случаите, когато мястото на напускане е било неправилно посочено на някое от европейските летища в друга държава членка.

От 24.06.2014 г., най-късно от 1 юли 2014 г., това вече не е възможно. Стоките трябва да са под режим износ, което не е възможно, ако за стоките вече е регистрирано напускане в Системата за контрол на износа - фаза 2. Следователно е необходимо правилно да се попълват данните за изходното митническо учреждение.

Същата е ситуацията и при морския транспорт. Когато стоки, декларирани за износ са транспортирани от други държави членки през Финландия за Русия с плавателни съдове, регистрирани за редовни корабни линии, стоките обикновено напускат митническата територия на ЕС с камион. В тези случаи също се спира използването на единния договор за превоз.

Тъй като изнасяните стоки се транспортират най-вече с плавателни съдове, нерегистрирани за редовни корабни линии, влиянието на единния договор за превоз не е толкова значимо, колкото при въздушните товари; стоките се третират като стоки от трети страни от финландското пристанище към Русия така или иначе без значение дали правилото за единния договор за превоз е приложено по-рано или не. Въпреки тази бележка неуспехът с използването на "улеснението единен договор за превоз " (описано по-горе за ситуация с въздушен превоз на товари) се прилага също за износа по море от ЕС за Русия.

В допълнение митническите власти информират икономическите оператори, че ако митническите органи в Русия спрат решението си преди 1 юли 2014 г., гореописаното предложение  на Финландия ще бъде приложимо.

Източник:Агенция „Митници”

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП стартира стажантско обучение за ученици от две софийски гимназии
Всяка година стажантската кампания на Палатата успява да открие ценни и талантливи млади хора Още
Проект на нов Закон за енергийна ефективност - задължения и перспективи пред бизнеса
Въвеждане на индикатори за оценка на енергийна ефективност на участниците по веригата – от производителите на електроенергия и енергоразпределителните дружества до крайния потребител Още
Обсъжда се създаване на Българо-туркменистанска търговска палата
Смесената палата с офис и постоянен представител в Туркменистан Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Отчетен е голям интерес след първата контролна дата за проектни предложения по Инструмента за МСП
30 проектни предложения за финансиране на високорискови изследвания и иновации са подадени от България Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Възможности за реализиране на износ на български стоки в Непал
Внимателно проучване на непалските партньори, постоянство в усилията за утвърждаване на непалския пазар Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Информация за икономическите оператори, които изнасят стоки за Русия през Финландия
Прекратяване използването на режима ТИР за стоки, превозвани през Република Финландия за Руската Федерация Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Новите моменти в процеса на преработване на стандарта ISO 9001
Интервю с Найджъл Крофт, председател на подкомитет на ISO Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Европейската комисия одобри картата на регионалните помощи в България за периода 2014-2020 година
Цялата територия на България ще отговаря на критериите за регионална помощ по Договора за функционирането на Европейския съюз Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международно състезание за технологични проекти за управление на последствията от природни бедствия
Кандидатите в конкурса трябва да са на възраст между 18 и 30 години Още