Брой 123 (633), 01-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Отчетен е голям интерес след първата контролна дата за проектни предложения по Инструмента за МСП


Подадени бяха първите проектни предложения за финансиране на високорискови изследвания и иновации по първа фаза на инструмента за МСП по програма Хоризонт 2020.

Инструментът за малки и средни предприятия предизвика голям интерес сред европейските фирми, в резултат на което до първата контролна дата 18 юни са подадени 2 666 проектни предложения. Най-много формуляри са получени по схемата за отворени радикални иновации (885), системите за нисковъглеродни енергийни системи (372), нанотехнологии (305) и еко иновации/суровини (214). Италия и Испания са водещи по брой подадени кандидатури, съответно 436 и 420. Повечето предприятия са кандидатствали самостоятелно, а голяма част от консорциумите се състоят само от две фирми.

От България са подадени 30 проектни предложения, което я нарежда на 22-ро място по брой кандидатстващи от общо 35 страни. Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (EASME) възнамерява да обяви одобрените кандидати до края на м. юли.

Подкрепата за МСП обхваща целия иновационен цикъл и се предоставя на три фази, като финансирането се отпуска само по време на две от тях. Проектите се подават текущо, като следващите контролни дати за първа фаза през 2014 г. са 24 септември и 17 декември. Съответно датите за втора фаза са 9 октомври и 17 декември. Предложенията се оценяват непосредствено след подаването им.

През първа фаза успешните проекти ще получат еднократна сума в размер на 50 000 евро (70% от общите разходи по проекта) за проучване на технологична, практическа, икономическа осъществимост и приложимост на иновативната бизнес идея.

През втора фаза одобрените бенефициенти ще получат от 500 000 до 2 500 000 евро за разработване на иновативната идея под формата на реален продукт/процес/услуга с пазарно приложение. Във фаза 3 не се предвижда допълнително финансиране, но бенефициентите ще получат непряка подкрепа за комерсиализация (улеснен достъп до финансовите инструменти на Хоризонт 2020 и Програмата COSME, които се създават съвместно с финансовите институции, като например Европейската инвестиционна банка и др).

Важен момент и през трите фази ще бъде подкрепата на Enterprise Europe Network. Партньорите от мрежата ще извършват оценка на иновационния капацитет, ще определят слабите места и пречките пред реализирането на проекта, ще насочват бенефициентите към подходящ ментор и ще предоставят подкрепа при комерсиализацията на продукта/услугата. Българската търговско- промишлена палата е домакин на Enterprise Europe Network - най-голямата мрежа в света в подкрепа на бизнеса.

За Инструмента за МСП, моля следвайте линка: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument

За допълнителна информация: Enterprise Europe Network, БТПП, een@bcci.bg ,тел.: 02/8117 417(505, 515, 525)

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП стартира стажантско обучение за ученици от две софийски гимназии
Всяка година стажантската кампания на Палатата успява да открие ценни и талантливи млади хора Още
Проект на нов Закон за енергийна ефективност - задължения и перспективи пред бизнеса
Въвеждане на индикатори за оценка на енергийна ефективност на участниците по веригата – от производителите на електроенергия и енергоразпределителните дружества до крайния потребител Още
Обсъжда се създаване на Българо-туркменистанска търговска палата
Смесената палата с офис и постоянен представител в Туркменистан Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Отчетен е голям интерес след първата контролна дата за проектни предложения по Инструмента за МСП
30 проектни предложения за финансиране на високорискови изследвания и иновации са подадени от България Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Възможности за реализиране на износ на български стоки в Непал
Внимателно проучване на непалските партньори, постоянство в усилията за утвърждаване на непалския пазар Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Информация за икономическите оператори, които изнасят стоки за Русия през Финландия
Прекратяване използването на режима ТИР за стоки, превозвани през Република Финландия за Руската Федерация Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Новите моменти в процеса на преработване на стандарта ISO 9001
Интервю с Найджъл Крофт, председател на подкомитет на ISO Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Европейската комисия одобри картата на регионалните помощи в България за периода 2014-2020 година
Цялата територия на България ще отговаря на критериите за регионална помощ по Договора за функционирането на Европейския съюз Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международно състезание за технологични проекти за управление на последствията от природни бедствия
Кандидатите в конкурса трябва да са на възраст между 18 и 30 години Още