Брой 123 (633), 01-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Новите моменти в процеса на преработване на стандарта ISO 9001


Найджъл Крофт, председател на подкомитета на ISO, отговорен за преработването на стандарт ISO 9001, споделя как напредва процесът, какво е новото в стандарта и какво следва оттук нататък.

Ето някои от акцентите в интервюто:

  • Защо ISO преработва стандарта ISO 9001

Всички стандарти на ISO се преразглеждат на всеки пет години. Бъдещото издание на стандарт ISO 9001:2015 ще отговаря на най-новите тенденции и ще бъде съвместимо с други системи за управление на качеството, например ISO 14001.

  • Какво включва процесът на преработване на стандарта

На етап проект, при тази последна преработка на стандарта, се вземат под внимание големите промени в технологиите, многообразието на дейностите и глобалната търговия (които серията ISO 9000 подкрепя).

  • Кой може да участва в процеса

Стандартът ISO 9001 в момента е на етап „обществено допитване” (DIS). Това е четвъртият етап от 6-етапния процес, при който всички заинтересовани страни могат да подават обратна връзка към експертите от техническия комитет, който преразглежда стандарта. Всички коментари се представят чрез националните органи – членове.

  • Какви са основните промени дотук (етап „обществено допитване”)

- Промени в структурата на ISO 9001-2015, като се увеличава броят на разделите – от осем (в съществуващия стандарт) на десет;

- Отдалечаване от класическия подход на коригиращи/превантивни действия към общ модел за управление на риска.

Има и други промени като замяната на термина „продукт” с термина „стоки и услуги”. Основната промяна е отпадането на „Принцип 5: Системен подход за управление”, тъй като този принцип вече съществува в Системата за управление на качеството (СУК).

  • Какво означават промените за потребителите

На организациите, сертифицирани по ISO 9001:2008, се дава тригодишен преходен период (от публикуването на преработеното издание) да пренастроят системите си за качество съобразно изискванията на новото издание на стандарта.

  • Каква е следващата стъпка

След обсъждане на всички коментари и одобряване на проекта следва етапът „Официално гласуване” (FDIS) преди публикуване.

Целият разговор с Найджъл Крофт може да гледате на YouTube или на интернет адрес: www.iso.org/iso/news.htm?refid=Ref1861

Източник: Български институт за стандартизация

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП стартира стажантско обучение за ученици от две софийски гимназии
Всяка година стажантската кампания на Палатата успява да открие ценни и талантливи млади хора Още
Проект на нов Закон за енергийна ефективност - задължения и перспективи пред бизнеса
Въвеждане на индикатори за оценка на енергийна ефективност на участниците по веригата – от производителите на електроенергия и енергоразпределителните дружества до крайния потребител Още
Обсъжда се създаване на Българо-туркменистанска търговска палата
Смесената палата с офис и постоянен представител в Туркменистан Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Отчетен е голям интерес след първата контролна дата за проектни предложения по Инструмента за МСП
30 проектни предложения за финансиране на високорискови изследвания и иновации са подадени от България Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Възможности за реализиране на износ на български стоки в Непал
Внимателно проучване на непалските партньори, постоянство в усилията за утвърждаване на непалския пазар Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Информация за икономическите оператори, които изнасят стоки за Русия през Финландия
Прекратяване използването на режима ТИР за стоки, превозвани през Република Финландия за Руската Федерация Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Новите моменти в процеса на преработване на стандарта ISO 9001
Интервю с Найджъл Крофт, председател на подкомитет на ISO Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Европейската комисия одобри картата на регионалните помощи в България за периода 2014-2020 година
Цялата територия на България ще отговаря на критериите за регионална помощ по Договора за функционирането на Европейския съюз Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международно състезание за технологични проекти за управление на последствията от природни бедствия
Кандидатите в конкурса трябва да са на възраст между 18 и 30 години Още