Брой 123 (633), 01-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЪЛГАРИЯ И ЕС

Европейската комисия одобри картата на регионалните помощи в България за периода 2014-2020 година


Европейската комисия одобри картата за отпускане на държавна помощ в България за периода 2014-2020 г. в рамките на новите Насоки за регионална помощ, приети от Комисията през юни 2013 година. Картата ще бъде в сила от 1 юли 2014 г. до 31 декември 2020 година. В новите насоки се определят условията, съгласно които държавите членки могат да отпускат държавна помощ на предприятията за регионално развитие. Тяхната цел е засилване на растежа и по-голямо сближаване в рамките на единния пазар.

Съгласно картата на регионалните помощи на България цялата територия на България ще отговаря на критериите за регионална помощ по член 107, параграф 3, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), съгласно който се разрешават помощи в райони със стандарт на живот под средното равнище за ЕС или в райони с висока безработица. Максималният интензитет на помощ за големи предприятия, осъществяващи проекти в страната, се определя на 50% от общите инвестиционни разходи в пет региона на България и на 25% в Югозападния регион. Предложеният максимален интензитет на помощ е за проекти с допустими разходи под 50 милиона евро. Тези проценти могат да бъдат увеличени с 20 процентни пункта за инвестиции, извършени от малки предприятия, и с 10 процентни пункта - от средни предприятия.

Пълният текст на съобщението на Европейската комисия може да бъде намерен ТУК.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП стартира стажантско обучение за ученици от две софийски гимназии
Всяка година стажантската кампания на Палатата успява да открие ценни и талантливи млади хора Още
Проект на нов Закон за енергийна ефективност - задължения и перспективи пред бизнеса
Въвеждане на индикатори за оценка на енергийна ефективност на участниците по веригата – от производителите на електроенергия и енергоразпределителните дружества до крайния потребител Още
Обсъжда се създаване на Българо-туркменистанска търговска палата
Смесената палата с офис и постоянен представител в Туркменистан Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Отчетен е голям интерес след първата контролна дата за проектни предложения по Инструмента за МСП
30 проектни предложения за финансиране на високорискови изследвания и иновации са подадени от България Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Възможности за реализиране на износ на български стоки в Непал
Внимателно проучване на непалските партньори, постоянство в усилията за утвърждаване на непалския пазар Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Информация за икономическите оператори, които изнасят стоки за Русия през Финландия
Прекратяване използването на режима ТИР за стоки, превозвани през Република Финландия за Руската Федерация Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Новите моменти в процеса на преработване на стандарта ISO 9001
Интервю с Найджъл Крофт, председател на подкомитет на ISO Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Европейската комисия одобри картата на регионалните помощи в България за периода 2014-2020 година
Цялата територия на България ще отговаря на критериите за регионална помощ по Договора за функционирането на Европейския съюз Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международно състезание за технологични проекти за управление на последствията от природни бедствия
Кандидатите в конкурса трябва да са на възраст между 18 и 30 години Още