Брой 225 (985), 20-11-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Шон Риърдън за дипломацията в бизнеса и управлението на риска на външни пазари


Бившият британски дипломат и консултант по бизнес дипломация Шон Риардън изнесе лекция на тема ”Бизнес дипломацията: управление на риска и възможностите в променящата се международна бизнес среда”. Лекторът, анализатор в най-големия аналитичен център на Холандия – Клингендал, акцентира на рисковете за фирмите на външните пазари: непредсказуемата бизнес среда, политическата и икономическа ситуация, културните аспекти. Той представи основните нетърговски рискове за фирмите, както и дипломатическите умения, които трябва да притежава всеки бизнесмен, за да се справя с аспектите на променящата се международна бизнес среда, изискваща от компаниите да могат да предвиждат и анализират геополитическите и други рискове, имащи отражение върху техния бизнес.

Представители на българския бизнес, смесени и чуждестранни палати, браншови организации и институции имаха възможност да зададат своите въпроси и да закупят книгата на г-н Риърдън „Новата дипломация” на български език, както и да получат автограф.

БТПП бе домакин на семинара, организиран съвместно със Софийски форум за сигурност.

С презентацията на г-н Риърдън можете  да  се запознаете ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Шон Риърдън за дипломацията в бизнеса и управлението на риска на външни пазари
Фирмите се налага да предвиждат и анализират геополитическите и други нетърговски рискове, имащи отражение върху техния бизнес Още
Покана за участие в информационен ден за нови кредитни продукти и гаранционни схеми за МСП
Презентации на Българската банка за развитие, Националния гаранционен фонд и Микрофинансиращата институция ДЖОБС Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на „Стратегия за развитие на индустриалните зони“
Целта на документа е да набележи конкретни действия и стимули за привличане на инвестиции на територията на зоните Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
ИАНМСП организира двудневно обучение за висши мениджъри/собственици на компании
На тема: „Непрекъснато успяващи компании и решаващо конкурентно предимство“ Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Промени в Насоките за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Още
Oтворена покана за стратегически проект по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020 г.“
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19 февруари 2016 г. Още
РЕЙТИНГ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Отличиха най-добрите работодатели в България за 2015 г.
Най-ангажирани с работата си са служителите от секторите ИТ, Фармация и Производство Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия инвестира 160,6 млн. евро в 96 нови екологични проекта
Комисията съфинансира в рамките на програма LIFE проекти за опазване на околната среда и природата и за изграждане на по-устойчива икономика Още