Брой 225 (985), 20-11-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Oтворена покана за стратегически проект по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020 г.“


Обявена е първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020 г."  Поканата е насочена към разработване и финансиране на предварително определен стратегически проект за подобряване достъпността на трансграничния регион. Финансирането в размер на 38 235 295 евро е осигурено по Приоритетна ос 3: „Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност“. 

Поканата е ограничена по отношение на инвестиционните дейности и допустимите партньори. 

В рамките на поканата ще се реализират следните обекти:

  • Изграждане на нов път от Димарио, Гърция, до българо-гръцката граница;
  • Реконструкция на път II-86 – Средногорци - Рудозем и околовръстен път на Рудозем;
  • Изграждане на нов трансграничен преход Димарио-Рудозем; 
  • Реконструкция на републикански път II-59 – Момчилград – Ивайловград.

Партньори по стратегическия проект от българска страна са Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областна администрация -Смолян, а от гръцка страна - „Егнатия одос“ АД. 

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 19.02.2016 г. Необходимата информация и документите за кандидатстване могат да бъдат намерени на електронната страница на програмата: www.greece-bulgaria.eu

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Шон Риърдън за дипломацията в бизнеса и управлението на риска на външни пазари
Фирмите се налага да предвиждат и анализират геополитическите и други нетърговски рискове, имащи отражение върху техния бизнес Още
Покана за участие в информационен ден за нови кредитни продукти и гаранционни схеми за МСП
Презентации на Българската банка за развитие, Националния гаранционен фонд и Микрофинансиращата институция ДЖОБС Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на „Стратегия за развитие на индустриалните зони“
Целта на документа е да набележи конкретни действия и стимули за привличане на инвестиции на територията на зоните Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
ИАНМСП организира двудневно обучение за висши мениджъри/собственици на компании
На тема: „Непрекъснато успяващи компании и решаващо конкурентно предимство“ Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Промени в Насоките за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Още
Oтворена покана за стратегически проект по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020 г.“
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19 февруари 2016 г. Още
РЕЙТИНГ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Отличиха най-добрите работодатели в България за 2015 г.
Най-ангажирани с работата си са служителите от секторите ИТ, Фармация и Производство Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия инвестира 160,6 млн. евро в 96 нови екологични проекта
Комисията съфинансира в рамките на програма LIFE проекти за опазване на околната среда и природата и за изграждане на по-устойчива икономика Още