Брой 225 (985), 20-11-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

ИАНМСП организира двудневно обучение за висши мениджъри/собственици на компании


Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), съвместно с Министерство на икономиката организира на 26 и 27 ноември 2015 г. обучение за висши мениджъри/собственици на компании на тема: „Непрекъснато успяващи компании и решаващо конкурентно предимство“. Обучението ще се проведе в хотел „Сенс“, Конферентна зала 1, ет. 1, София, бул. „Цар Освободител“ 16  от 9:00 до 17:00 ч.

Участниците в обучението ще бъдат запознати с Теория на ограниченията (ТОС). ТОС е иновативна управленска методология, основана на допускането, че всяка система, без значение колко сложна изглежда се управлява само от няколко елемента. Намирането и подходящото управление на системните ограничения води до бързи резултати и хармония в цялата система.

По време на обучението ще бъде представена методология наречена „Барабан-Буфер-Въже“, която се фокусира върху системните ограничения и тяхното управление и води до значително увеличаване на производствения капацитет (20-100 %), намаляване на времето за производство (30-50%), намаляване на запасите от суровини и недовършеното производство (20-50%) и значително подобряване на навременната доставка (достигане над 98%).

Също така ще бъде представен нов подход за значително увеличаване на продажбите на международните пазари. Подходът е основан върху създаването, оползотворяването и поддържането на "Решаващо конкурентно предимство".

Водещ на обучението е Янив Динур, Progressive Flow Ltd, световно признат авторитет в областта на Теорията на ограничения (TO). Ръководи някои от най-големите консултантски проекти през последните 9 години в промишлеността, управлението на вериги за доставки, управлението на проекти по метода на критичната верига, дистрибуцията и търговията на дребно по целия свят.

Поради практическата насоченост на обучението и с оглед на постигане на максимална ефективност броят на участващите е ограничен до 30 човека.

За участие ще бъдат регистрирани само собственици или висши мениджъри на производствени компании (КИД 2008) с нетна печалба минимум 1 000 000 лв. за една от последните три години.

Обучението е безплатно и броят на участниците е ограничен!

За допълнителна информация: 

Желаещите да участват следва да изпратят попълнена приложената Регистрационна форма в срок до 24.11.2015 г. /вторник/.

 Програма

Регистрационна форма  

CV на лектора

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Шон Риърдън за дипломацията в бизнеса и управлението на риска на външни пазари
Фирмите се налага да предвиждат и анализират геополитическите и други нетърговски рискове, имащи отражение върху техния бизнес Още
Покана за участие в информационен ден за нови кредитни продукти и гаранционни схеми за МСП
Презентации на Българската банка за развитие, Националния гаранционен фонд и Микрофинансиращата институция ДЖОБС Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на „Стратегия за развитие на индустриалните зони“
Целта на документа е да набележи конкретни действия и стимули за привличане на инвестиции на територията на зоните Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
ИАНМСП организира двудневно обучение за висши мениджъри/собственици на компании
На тема: „Непрекъснато успяващи компании и решаващо конкурентно предимство“ Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Промени в Насоките за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Още
Oтворена покана за стратегически проект по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020 г.“
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19 февруари 2016 г. Още
РЕЙТИНГ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Отличиха най-добрите работодатели в България за 2015 г.
Най-ангажирани с работата си са служителите от секторите ИТ, Фармация и Производство Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия инвестира 160,6 млн. евро в 96 нови екологични проекта
Комисията съфинансира в рамките на програма LIFE проекти за опазване на околната среда и природата и за изграждане на по-устойчива икономика Още