Брой 225 (985), 20-11-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

РЕЙТИНГ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Отличиха най-добрите работодатели в България за 2015 г.


„Създаването на качествена заетост е един от приоритетите на Министерството на труда и социалната политика. За нас е особено важно да допринасяме за създаване на среда, в която бизнесът да създава устойчиви работни места“. С тези думи заместник-министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев отличи най-добрите работодатели в България за 2015 г. на официалната церемония, организирана за девета поредна година от "Аон България".

Проучването  "Най-добрите работодатели в България" се провежда от консултантската компания "Аон България". Компаниите, които участват, кандидатстват по собствена инициатива. За да попаднат в класацията обаче, фирмите трябва да имат минимум 50 служители на постоянен трудов договор и да са реализирали дейност поне 3 години на българския пазар.

В категориите “Малки компании” и “Средни и големи компании” бяха отличени 6 фирми след мащабното проучване на мнението и ангажираността на служителите в страната. През 2015 г. то е проведено сред 59 компании, 17 050 служители и 353 топ мениджъри.

Формулата, която определя победителите в двете категории, е комбинация от няколко индекса в допълнение на измервания процент ангажираност – "Топ мениджмънт и стратегическо управление", "Работодателска марка", "Култура на представяне".

Лидер в категорията “Малки компании” е “Сайт Граунд” (ИТ). На второ място се нарежда “Тавекс” ЕООД (Финанси), а на трето - “Джапан Табако Интернешънъл България” ЕООД (Търговия с тютюневи изделия).

Най-добрият работодател за 2015 година в категорията “Средни и големи компании” е “Актавис” ЕАД (Фармация), следвана от“Ди Ейч Ел Експрес България” ЕООД (Транспорт и Логистика ) и “Калинел” ЕООД (Производство).

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Шон Риърдън за дипломацията в бизнеса и управлението на риска на външни пазари
Фирмите се налага да предвиждат и анализират геополитическите и други нетърговски рискове, имащи отражение върху техния бизнес Още
Покана за участие в информационен ден за нови кредитни продукти и гаранционни схеми за МСП
Презентации на Българската банка за развитие, Националния гаранционен фонд и Микрофинансиращата институция ДЖОБС Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на „Стратегия за развитие на индустриалните зони“
Целта на документа е да набележи конкретни действия и стимули за привличане на инвестиции на територията на зоните Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
ИАНМСП организира двудневно обучение за висши мениджъри/собственици на компании
На тема: „Непрекъснато успяващи компании и решаващо конкурентно предимство“ Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Промени в Насоките за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Още
Oтворена покана за стратегически проект по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020 г.“
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19 февруари 2016 г. Още
РЕЙТИНГ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Отличиха най-добрите работодатели в България за 2015 г.
Най-ангажирани с работата си са служителите от секторите ИТ, Фармация и Производство Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия инвестира 160,6 млн. евро в 96 нови екологични проекта
Комисията съфинансира в рамките на програма LIFE проекти за опазване на околната среда и природата и за изграждане на по-устойчива икономика Още