Брой 36 (546), 20-02-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Фирмите от хранителния сектор разполагат с 10 месеца, за да изпълнят Регламент 1169/2011 относно етикетирането на храните

Ангажиментите на GS1-организациите по ключови политики в Европа, като безопасност на стоките и храните, проследимост, информация за потребителите, бяха дискутирани в третия ден от Глобалния GS1 форум, който се провежда в Брюксел. 

Основен приоритет на “GS1 в Европа“ е внедряването и използването на хармонизирани решения, съобразени с нуждите на потребителите от Европа. В „GS1 в Европа“ членуват 46 национални организации и към настоящия момент усилията им са концентрирани върху предстоящото влизане в сила на Регламент 1169/2011 за предоставяне информация на потребителите. Отделните Национални GS1 организации обединяват усилия за да подпомогнат производителите, търговците и търговските асоциации в страните да отговорят на изискванията в Регламента, базирайки се на стандартите GS1. Регламентът въвежда нови, по-строги изисквания и отговорности към фирмите относно етикетирането на храните, които ще влязат в сила от декември 2014 г. Изискванията включват задължителна информация, която може да бъде публикувана и в интернет. Стандартите, които предлага GS1 в това направление, гарантират качеството на данните.

Друг важен аспект от дейността е проследимостта. Доклад на Европейската комисия препоръчва стандартите GS1 за нуждите на проследимостта. Очаква се издаването на нов регламент на ЕС, свързан с безопасността на продуктите.

„GS1 Digital – една стратегия, една визия“ –  под този надслов  националните GS1 организации представиха усилията си в изучаването на потребностите на бизнеса и възможностите за тяхното удовлетворяване чрез идентификация и споделяне на данни в глобална онлайн среда. 

В работната група по здравеопазване бе отделено особено внимание на Уникалната идентификация на медицинските изделия и публикуваните през септември 2013 година правила на Американската агенция за храните и лекарствата (FDA). Преминаването към изцяло стандартизиран подход в САЩ е продиктувано от стремежа да бъдат подобрени процедурите за проследимост и изтегляне на продукти от пазара.

Не по-малко интересно беше обучението по стандартите за автоматична идентификация и маркиране с баркод. Представени бяха и резултати от лабораторни тестове.

В отделна работна група се обсъдиха въпросите за приложението на стандартите в текстилния сектор. 

Разгледана беше необходимостта от участие както на представители на Националните организации GS1, така и на фирмите-членове в процеса за разработване и внедряване на нови стандарти.

НОВИНИ ОТ БТПП
Фирмите от хранителния сектор разполагат с 10 месеца, за да изпълнят Регламент 1169/2011 относно етикетирането на храните
Новите изисквания са към стопанските субекти в хранителната промишленост на всички етапи от хранителната верига Още
Обучителен семинар по проект „RECULTIVATUR“ за тур оператори, асоциации и организации от туристическия сектор
Целта е да се подпомогне изработването на привлекателни маршрути и туристически дестинации, вкл. за поклоннически туризъм Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата - Враца изпълнява проект "Управление на качеството за устойчив туризъм”
Ще бъдат разработени маркетингови продукти и специализиран обучителен инструментариум в сферата на туризма Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАПИОТ: Изнасяме рекордно количество текстил
Експортът на облекла и текстил през миналата година е на стойност 1,8 млрд. евро Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Най-големите възможности за включване на български компании на азербайджанския пазар са в строителството
Задълбочаването на икономическото сътрудничество - основен акцент на срещите на българския министър-председател с президента и с премиера на Азербайджан Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Осем наредби са съгласувани с последните промени в осигурителното законодателство
От началото на тази година влязоха в сила изменения в Кодекса за социално осигуряване и Закона за бюджета на ДОО Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС подготвя по-строги правила срещу прането на пари
Очаква се Европейският парламент да одобри текстовете на пленарното си заседание през март Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия с двустранни срещи и посещение на международно специализирано изложение InCosmetics 2014
Хамбург, Германия, 31 март – 3 април 2014 Още