Брой 36 (546), 20-02-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕС подготвя по-строги правила срещу прането на пари


Наркодилъри, финансови измамници, фалшификатори – всички те се опитват да вкарат незаконно спечелените си средства в легален бизнес. Според ООН потокът от мръсни пари се е равнявал на 1,6 трлн. щатски долара през 2009 г., или 2,7% от световния БВП. Новите технологии понякога улесняват престъпниците. На 20 февруари комисиите на ЕП по икономически въпроси и по граждански свободи одобриха по-строги правила, изискващи разкриването на реалните собственици зад транзакциите и обхващащи онлайн хазарта.

 

Определение

Изпирането на пари включва различни операции, насочени към прикриването на незаконния произход на средства (които могат да са от търговия с наркотици или оръжия, трафик на хора, кражби, рекет, корупция и др.) и към създаването на привидна легитимност, която да улесни последващото им реинвестиране в законната икономика.

Как става това

Престъпниците използват много начини, за да скрият произхода на парите си, но техните схеми обикновено включват три фази (Източник: ОИСР):

1. Пласиране - Вкарване на мръсни пари в банкова сметка. Често парите в брой се разделят на по-малки суми и се прехвърлят в чужбина; понякога се ползват кюлчета злато или чекове.

2. Покриване с пластове - Скриване на незаконния произход на средствата. Използват се различни похвати: прехвърляне по сметки; разделяне на парите по страни или по привидни собственици или компании.

3. Събиране - Парите, пречистени от връзка с предишните престъпни дейности, се вкарват обратно в нормалното икономическо обръщение. Примери: фиктивни договори, фактури, заеми; фалшиви печалби от хазарт и т.н.

Често използвани техники

  • Издаване на фактури за фиктивни услуги или за по-голяма от реалната стойност. Това позволява на дадено предприятие да оправдае наличните суми в банковите си сметки
  • Подставени дружества или търговски дейности: създават се компании, които поради характера на дейността си разполагат с пари в брой (ресторанти, кина, супермаркети, игрални зали). Така законните и незаконните приходи се смесват и става почти невъзможно да се определи произходът на депозирани суми

Новите правила

Новите правила целят да подобрят прозрачността и надзора върху финансовите транзакции. Те ще направят по-трудно учредяването на фалшиви компании и прехвърлянето на мръсни пари от сметка в сметка.

Европейският парламент се очаква да одобри текстовете на пленарното си заседание през март, а тристранните преговори със Съвета и Комисията ще се проведат най-вероятно през време на втората половина на годината.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Фирмите от хранителния сектор разполагат с 10 месеца, за да изпълнят Регламент 1169/2011 относно етикетирането на храните
Новите изисквания са към стопанските субекти в хранителната промишленост на всички етапи от хранителната верига Още
Обучителен семинар по проект „RECULTIVATUR“ за тур оператори, асоциации и организации от туристическия сектор
Целта е да се подпомогне изработването на привлекателни маршрути и туристически дестинации, вкл. за поклоннически туризъм Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата - Враца изпълнява проект "Управление на качеството за устойчив туризъм”
Ще бъдат разработени маркетингови продукти и специализиран обучителен инструментариум в сферата на туризма Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАПИОТ: Изнасяме рекордно количество текстил
Експортът на облекла и текстил през миналата година е на стойност 1,8 млрд. евро Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Най-големите възможности за включване на български компании на азербайджанския пазар са в строителството
Задълбочаването на икономическото сътрудничество - основен акцент на срещите на българския министър-председател с президента и с премиера на Азербайджан Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Осем наредби са съгласувани с последните промени в осигурителното законодателство
От началото на тази година влязоха в сила изменения в Кодекса за социално осигуряване и Закона за бюджета на ДОО Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС подготвя по-строги правила срещу прането на пари
Очаква се Европейският парламент да одобри текстовете на пленарното си заседание през март Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия с двустранни срещи и посещение на международно специализирано изложение InCosmetics 2014
Хамбург, Германия, 31 март – 3 април 2014 Още