Брой 36 (546), 20-02-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Търговско-промишлена палата - Враца изпълнява проект "Управление на качеството за устойчив туризъм”


Търговско-промишлена палата - Враца изпълнява проект QualiTour - Управление на качеството за устойчив туризъм в партньорство със сродни организации от 5 държави. Проектът продължава 2 години - до 30 септември 2015 г.

QualiTour се изпълнява по програма Леонардо да Винчир Трансфер на иновации и цели да разработи специализиран Blended-Learning Tool (Смесен обучителен инструментариум) за образование и обучение в сферата на устойчивия туризъм в съответствие с принципите на учене през целия живот. Инструментариумът ще развие и подобри уменията и компетенциите на участниците, свързани с туризма и по този начин ще промотира развитието на устойчив, отговорен и висококачествен туризъм.

Преки бенефициенти по проект QualiTour са: (1) предприемачи или бъдещи такива, които искат да развиват бизнес в областта на туризма; (2) експерти по регионално развитие/агенти, специалисти и общински служители и други заинтересовани страни, които, поради естеството на своята професионална дейност определят политики и стратегии, свързани с туристическия сектор, и (3) технически лица и специалисти от туристическия бранш, които искат да се развиват или да натрупат ноу-хау и умения в тази област.

В резултат от работата по проекта ще бъдат готови: богат обучителен инструментариум, уеб страницата на проекта и други маркетингови продукти. Те ще се разпространяват  на 6 различни езика: български, немски, италиански, полски, португалски, английски.

Контекст

Туристическата индустрия на Европейския съюз генерира повече от 5% от БВП на ЕС, с около 1,8 милиона предприятия, в които са заети около 5,2% от общата работна сила. Като се вземат предвид и свързаните сектори за оценка на приноса на туризма към БВП се получава много по-висок дял - индиректно туризмът генерира повече от 10% от БВП на ЕС и осигурява около 12% от работните места.

За повече информация: e-mail: cci-vr@online.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Фирмите от хранителния сектор разполагат с 10 месеца, за да изпълнят Регламент 1169/2011 относно етикетирането на храните
Новите изисквания са към стопанските субекти в хранителната промишленост на всички етапи от хранителната верига Още
Обучителен семинар по проект „RECULTIVATUR“ за тур оператори, асоциации и организации от туристическия сектор
Целта е да се подпомогне изработването на привлекателни маршрути и туристически дестинации, вкл. за поклоннически туризъм Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата - Враца изпълнява проект "Управление на качеството за устойчив туризъм”
Ще бъдат разработени маркетингови продукти и специализиран обучителен инструментариум в сферата на туризма Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАПИОТ: Изнасяме рекордно количество текстил
Експортът на облекла и текстил през миналата година е на стойност 1,8 млрд. евро Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Най-големите възможности за включване на български компании на азербайджанския пазар са в строителството
Задълбочаването на икономическото сътрудничество - основен акцент на срещите на българския министър-председател с президента и с премиера на Азербайджан Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Осем наредби са съгласувани с последните промени в осигурителното законодателство
От началото на тази година влязоха в сила изменения в Кодекса за социално осигуряване и Закона за бюджета на ДОО Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС подготвя по-строги правила срещу прането на пари
Очаква се Европейският парламент да одобри текстовете на пленарното си заседание през март Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия с двустранни срещи и посещение на международно специализирано изложение InCosmetics 2014
Хамбург, Германия, 31 март – 3 април 2014 Още