Брой 14 (1026), 21-01-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в 513-ата пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет


 

Зам.-председателят на БТПП Георги Стоев участва в 513-ата пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), която бе открита вчера, 20 януари в Брюксел. Той се включи в разискванията по равносметката от 21-та Конференция на ООН за климатичните промени (COP 21) и перспективите след подписването на историческото първо глобално споразумение за намаляване емисиите на парникови газове. 

Друга тема на сесията бе ролята на организираното гражданско общество в процесите на демократичен преход - примерът на Тунис и ролята в националния диалог на "Тунизийския квартет" (Quartet tunisien) - носител на Нобеловата награда за мир за 2015 г.

ЕИСК обсъди и важни становища, сред които „Прилагане на по-добро законодателство, последиците от доклада на д-р Едмунд Щойбер” - за най-добрите практики в държавите-членки в областта на интелигентното регулиране, намаляването на административната тежест и по-доброто прилагане на законодателството на ЕС.

Членовете на групата „Работодатели“ в ЕИСК формулираха приоритетите си до 2020 г. с участието на Маркус Байрер, генерален директор на Конфедерацията на европейския бизнес (BusinessEurope), и Пека Песонен, генерален секретар на Организациите на европейските кооперативи (Copa-Cogeca).

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепи промените в Кодекса на труда, касаещи критериите за представителност
Предложението осигурява възможност интересите на микро- и малките предприятия да бъдат представлявани от работодателските организации в социалния диалог Още
БТПП участва в 513-ата пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет
Обсъждане на важни становища, сред които и за прилагането на по-добро законодателство в ЕС... Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата - Стара Загора запознава бизнеса с проект за въвеждане принципите на дуалното образование
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българската асоциация за управление на хора обяви победителите в конкурса за Годишните HR Награди 2015
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Фирмите подават декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2015 г., ако са удържали авансов данък
Документите се представят пред приходната агенция до 1 февруари 2016 г. Още
Нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Р България и Кралство Норвегия
Приложима от 1 януари 2016 г. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Старт на програма „Модерният бизнес“ за технологично обновление на малки и средни предприятия
Включва безплатно внедряване на услугите от пакета Office365, предоставящ т.нар. облачни услуги, специализирани ИТ обучения... Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
ЕК обяви публична консултация на тема: "Оценка и модернизиране на правната рамка за прилагане на правата върху интелектуална собственост"
Консултацията се състои от пет различни въпросника, насочени към различните групи заинтересовани страни Още