Брой 14 (1026), 21-01-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Старт на програма „Модерният бизнес“ за технологично обновление на малки и средни предприятия


Приветствам програмата „Модерният бизнес“, която е насочена към инвестиране в по-добрата конкурентоспособност, гъвкавост и ефективно управление на бизнеса за малките и средни предприятия в България. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски  на пресконференция, на която бе представена стартиращата програма „Модерният бизнес“. Тя е съвместна инициатива на  Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и „Майкрософт България“ и включва безплатно внедряване на услугите от пакета Office365, предоставящ т.нар. облачни услуги, специализирани ИТ обучения, както и бизнес обучения в посока подобряване на конкурентоспособността на предприятията с фокус върху бизнес планирането и дигиталния маркетинг.

Лукарски  бе категоричен, че предприемачите трябва да отделят време и усилия, за да оценят възможностите на информационните технологии, както и че трябва да се научат как ИКТ могат да доведат до разработване на нови бизнес продукти и услуги. “ИТ специалистите могат да помогнат за оптимизиране на бизнес процесите. Това е предизвикателството пред тях, да посочат на колегите си от бизнеса технологичните решения, чрез които продукцията им да създава по-голяма добавена стойност“, допълни той.

Министър Лукарски приведе данни, според които 93% от предприятията използват компютри, а над 91% използват интернет. Ръст бележи и интернет търговията като се очаква тя да нарасне с 39.7% през периода 2015-2019. Той изложи и други данни, според които над 3,8 милиона са потребителите в страната ни на мобилен интернет, като България заема 7-ма позиция в Източна Европа по този показател. За сметка на това степента на приложение на облачните услуги в България е сравнително ниска, поради малкия пазар. „Поради бурното развитие на технологиите, българският малък и среден бизнес има нужда от подпомагане чрез подобни инициативи, за да отговори на предизвикателствата на глобалната икономика и търговия“, завърши той.

Изпълнителният директор на „Майкрософт България“ Петър Иванов изтъкна, че програмата е нещо, което се прави практически за българската икономика. „Облачните услуги, които осигуряваме, са насочени към малките и средни предприятия, които са гръбнакът на икономиката и допълнителната работа с тях ще доведе до ускоряването й“, допълни той.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепи промените в Кодекса на труда, касаещи критериите за представителност
Предложението осигурява възможност интересите на микро- и малките предприятия да бъдат представлявани от работодателските организации в социалния диалог Още
БТПП участва в 513-ата пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет
Обсъждане на важни становища, сред които и за прилагането на по-добро законодателство в ЕС... Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата - Стара Загора запознава бизнеса с проект за въвеждане принципите на дуалното образование
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българската асоциация за управление на хора обяви победителите в конкурса за Годишните HR Награди 2015
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Фирмите подават декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2015 г., ако са удържали авансов данък
Документите се представят пред приходната агенция до 1 февруари 2016 г. Още
Нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Р България и Кралство Норвегия
Приложима от 1 януари 2016 г. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Старт на програма „Модерният бизнес“ за технологично обновление на малки и средни предприятия
Включва безплатно внедряване на услугите от пакета Office365, предоставящ т.нар. облачни услуги, специализирани ИТ обучения... Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
ЕК обяви публична консултация на тема: "Оценка и модернизиране на правната рамка за прилагане на правата върху интелектуална собственост"
Консултацията се състои от пет различни въпросника, насочени към различните групи заинтересовани страни Още