Брой 14 (1026), 21-01-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ЕК обяви публична консултация на тема: "Оценка и модернизиране на правната рамка за прилагане на правата върху интелектуална собственост"


През декември Европейската комисия инициира нова публична консултация, целяща да проучи мнението във всички страни от ЕС относно "Оценката и модернизирането на правната рамка за прилагане на правата върху интелектуална собственост". С тази публична консултация ЕК се допитва до заинтересованите страни, в т.ч. представителите на държавната администрация, потребителите, бизнеса, гражданското общество и творческите среди, относно това дали актуалното законодателство, касаещо защитата на интелектуалната собственост, постига целите си или е необходимо осъвременяване.

В своята стратегия за „Единен дигитален пазар“ (Digital Single Market strategy) Комисията възнамерява да предприеме действия, целящи стимулиране на международната дигитална икономика, но също така и осигуряване на безопасна среда за потребителите и бизнеса. Една от конкретните планирани мерки в тази насока е модернизирането на защитата на правата върху интелектуалната собственост.

Консултацията ще подпомогне оценяването на функционалността на Директива 2004/48/EC, целяща засилване на защитата на интелектуалната собственост в онлайн пространството, а също така ще бъде от полза за идентифицирането на потенциалните нужди от адаптиране на законодателството и нанасяне на необходимите корекции. По този начин ще бъдат събрани различните гледни точки на всички, които ще бъдат засегнати от прилагането на директивата. Консултацията се състои от пет различни въпросника, насочени към различните групи  заинтересовани страни и е преведена на шест езика (DE, EN, ES, FR, IT, PL). Отговори могат да бъдат попълвани на всеки един от официалните езици на ЕС.

Крайният срок за попълване на въпросниците е 1 април 2016 г.

За да участвате в консултацията, моля следвайте линка: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8580

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепи промените в Кодекса на труда, касаещи критериите за представителност
Предложението осигурява възможност интересите на микро- и малките предприятия да бъдат представлявани от работодателските организации в социалния диалог Още
БТПП участва в 513-ата пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет
Обсъждане на важни становища, сред които и за прилагането на по-добро законодателство в ЕС... Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата - Стара Загора запознава бизнеса с проект за въвеждане принципите на дуалното образование
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българската асоциация за управление на хора обяви победителите в конкурса за Годишните HR Награди 2015
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Фирмите подават декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2015 г., ако са удържали авансов данък
Документите се представят пред приходната агенция до 1 февруари 2016 г. Още
Нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Р България и Кралство Норвегия
Приложима от 1 януари 2016 г. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Старт на програма „Модерният бизнес“ за технологично обновление на малки и средни предприятия
Включва безплатно внедряване на услугите от пакета Office365, предоставящ т.нар. облачни услуги, специализирани ИТ обучения... Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
ЕК обяви публична консултация на тема: "Оценка и модернизиране на правната рамка за прилагане на правата върху интелектуална собственост"
Консултацията се състои от пет различни въпросника, насочени към различните групи заинтересовани страни Още