Брой 14 (1026), 21-01-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ

Нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Р България и Кралство Норвегия


Национална агенция за приходите уведомява своите клиенти, че от 1 януари 2016 г. се прилага нова СИДДО между България и Норвегия по отношение на данъците, удържани при източника, за суми, получени или начислени на или след 1 януари 2016 г., и по отношение на другите данъци за данъчните години, започващи на или след 1 януари 2016 г.

До края на 2015 г. по отношение на горепосочените данъци са приложими разпоредбите на старата СИДДО между България и Норвегия (подписана в София на 1 март 1988 г., обн. в ДВ, бр. 48 от 1989 г.), която прекратява своето действие от 01.01.2016 г.

Считано от 01.01.2016 г. местните лица на Норвегия, които реализират доходи от източник в България, могат да ползват данъчните облекчения, предвидени в новата СИДДО. Следва да се има предвид, че новата СИДДО с Норвегия въвежда облагане с данък при източника за някои видове доходи, които са били освободени от такова облагане на основание разпоредбите на старата СИДДО.

Издадените до 31.12.2015 г. становища за наличие на основания за прилагане на старата СИДДО между България и Норвегия няма да имат действие по отношение на доходите, реализирани на или след 01.01.2016 г.  За доходи с размер над 500 000 лева годишно следва да се подадат нови искания за прилагане на СИДДО по чл. 137 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), а за доходи под този размер – пред платеца на доходите следва да се представят доказателствата по чл. 136 от ДОПК. 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепи промените в Кодекса на труда, касаещи критериите за представителност
Предложението осигурява възможност интересите на микро- и малките предприятия да бъдат представлявани от работодателските организации в социалния диалог Още
БТПП участва в 513-ата пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет
Обсъждане на важни становища, сред които и за прилагането на по-добро законодателство в ЕС... Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата - Стара Загора запознава бизнеса с проект за въвеждане принципите на дуалното образование
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българската асоциация за управление на хора обяви победителите в конкурса за Годишните HR Награди 2015
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Фирмите подават декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2015 г., ако са удържали авансов данък
Документите се представят пред приходната агенция до 1 февруари 2016 г. Още
Нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Р България и Кралство Норвегия
Приложима от 1 януари 2016 г. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Старт на програма „Модерният бизнес“ за технологично обновление на малки и средни предприятия
Включва безплатно внедряване на услугите от пакета Office365, предоставящ т.нар. облачни услуги, специализирани ИТ обучения... Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
ЕК обяви публична консултация на тема: "Оценка и модернизиране на правната рамка за прилагане на правата върху интелектуална собственост"
Консултацията се състои от пет различни въпросника, насочени към различните групи заинтересовани страни Още