Брой 14 (1026), 21-01-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Търговско-промишлена палата - Стара Загора запознава бизнеса с проект за въвеждане принципите на дуалното образование


Търговско-промишлена палата - Стара Загора организира среща на заинтересовани бизнес среди и образователни институции с Българо-шейцарската търговска камара с цел запознаване на бизнеса с проект Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното образование в българската образователна система и възможностите да участват в изпълнението му. По проекта се подпомагат партньорства между професионални училища и фирми за въвеждане на обучение чрез работа (дуално образование) по швейцарски модел. 

За 2016/2017 учебна година избраните професии са:

  • Електротехник, специалност Електрообзавеждане на производството
  • Техник на енергийни съоръжения и инсталации, специалност Газова техника
  • Готвач

През 2015/2016 г. в изпълнението са се включили училища и предприятия от Казанлък за дуално обучени в професиите машинен техник - системи и машини с ЦПУ, а такива от София - за професията техник-технолог в млекопреработването.

Проектът се изпълнява от Швейцарски федерален институт за професионално образование и обучение и Българо-швейцарската търговска камара с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария. Управлява се от швейцарския офис за сътрудничество в София и се изпълнява съвместно с Министерството на образованието и науката и Българо-швейцарската търговска камара. Партньори са и Министерството на труда и социалната политика и Министерството на икономиката.

Имайки пред вид глада на пазара на труда за практически подготвени кадри и потребностите на бизнеса от работници с адекватни знания и умения, считаме че участието на предприятия в този проект би бил от голяма полза за тях.

Срещата ще се проведе на 27 януари 2016 г. (сряда) от 10:00 до 12:00 часа в конферентната зала на Търговско-промишлена палата - Стара Загора.

Поради ограничения брой на местата, заявете участие на тел.: 042 626297, 626033.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепи промените в Кодекса на труда, касаещи критериите за представителност
Предложението осигурява възможност интересите на микро- и малките предприятия да бъдат представлявани от работодателските организации в социалния диалог Още
БТПП участва в 513-ата пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет
Обсъждане на важни становища, сред които и за прилагането на по-добро законодателство в ЕС... Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата - Стара Загора запознава бизнеса с проект за въвеждане принципите на дуалното образование
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българската асоциация за управление на хора обяви победителите в конкурса за Годишните HR Награди 2015
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Фирмите подават декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2015 г., ако са удържали авансов данък
Документите се представят пред приходната агенция до 1 февруари 2016 г. Още
Нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Р България и Кралство Норвегия
Приложима от 1 януари 2016 г. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Старт на програма „Модерният бизнес“ за технологично обновление на малки и средни предприятия
Включва безплатно внедряване на услугите от пакета Office365, предоставящ т.нар. облачни услуги, специализирани ИТ обучения... Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
ЕК обяви публична консултация на тема: "Оценка и модернизиране на правната рамка за прилагане на правата върху интелектуална собственост"
Консултацията се състои от пет различни въпросника, насочени към различните групи заинтересовани страни Още