Брой 37 (1549), 21-02-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Надеждна продуктова информация чрез най-голямата платформа в световен мащаб - GS1 Cloud


В Брюксел стартира работна среща относно внедряването на GS1 Cloud - най-новата услуга на Международната организация за глобални стандарти GS1. Срещата се провежда от 21 до 23 февруари в Брюксел и в нея участва представител на GS1 България - Христиана Пацева.

Повече от всякога крайните потребители изискват достоверна и лесно достъпна информация за продуктите. Фирмите, от своя страна, се стремят да изградят доверие в своите клиенти и търговски партньори като отговорят на техните изисквания за надеждна информация. Това са част от причините, поради които Международната организация GS1 реши да улесни бизнеса, създавайки GS1 Cloud - най-голямата платформа в световен мащаб с надеждна продуктова информация. Чрез GS1 Cloud собствениците на търговските марки ще могат да споделят данни на глобално ниво за:

  1. Баркода на артикула
  2. Име на продукта
  3. Описание
  4. Снимка на търговската единица
  5. Целеви пазар
  6. Фирма (производител/дистрибутор)
  7. Класификация на продукта

Освен за проверка на легитимността и произхода на даден артикул, платформата ще може да се използва от онлайн магазини, търговци на едро и дребно и др., за да се валидира наличната информация в техните бази данни.

По време на тридневната работна среща, на която участват представители от различни национални организации GS1, ще бъдат разгледани функционалностите на платформата GS1 Cloud, материали и инструменти за улеснено използване на платформата, както и ползите за фирмите от споделянето на данни за продуктите чрез глобалната платформа.

GS1 България ще окаже необходимото съдействие на фирмите-членове за използване на платформата. Въпроси и запитвания могат да се изпращат на gs1bulgaria@gs1bg.org.   

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Препоръки на АОБР относно сключването на колективни трудови договори (КТД)
Изпратени до членуващите предприятия, браншови и регионални сдружения на бизнеса Още
БТПП участва в конференция за кръговата икономика на ЕС
Обединяването на икономическия растеж и опазването на околната среда – във фокуса на конференцията Още
Надеждна продуктова информация чрез най-голямата платформа в световен мащаб - GS1 Cloud
Нова услуга на Международната организация за глобални стандарти GS1 Още
Покана за кръгла маса, посветена на възможностите за партньорство и взаимодействие между бизнеса и регионалните научни центрове
По линия на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Три иновационни хъба от България са избрани за участие в проект на ЕК за насърчване на дигитализацията на икономиката
СЪТРУДНИЧЕСТВО НА БАЛКАНИТЕ
Договаряме със Сърбия изграждането на железопътната инфраструктура по Коридор 10
Проучване на възможността за съвместен подход към европейските фондове за финансиране на проектите Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
Публична покана за реализиране на проект за модернизация на комплекса на олимпийски стадион
В Сараево, Босна и Херцеговина Още