Брой 37 (1549), 21-02-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ

Оферти за бизнес партньорство

Дирекция „Международно сътрудничество“ при БТПП

тел.: 02/8117 421, факс: 02/ 987 32 09
e-mailirelations@bcci.bg

21.02.18.01 BC САУДИТСКА АРАБИЯ
Компания от Саудитска Арабия предлага контакти и дългосрочно сътрудничество с български фирми. Компанията е производител на домакински съдове – алуминиеви и пластмасови, водни охладители и други. Търси бизнес партньорство.
За контакти:
Mr. Hisham A. Al Sayed
Chairman, Alsayed for commercial lnd Group
Tel: +966 12 5202307 – 012 5221094
Mob: +966 505504765
Е-mail: hisham@2flon.com


21.02.18.02 BC САУДИТСКА АРАБИЯ
Компания от Саудитска Арабия предлага дългосрочно партньорство. Фирмата е производител на широк асортимент врати и прозорци от стъкло и алуминий. Произвежда щори – за битови и промишлени нужди.
За контакти:
Mr. Abdulaziz S. Al Shahrani
General Manager, Al Fath Factory for Automatic Doors
Tel.: +966 1723 82200
Mob.: +966 5007 31111
Е-mail: abdulaziz@alfathdoor.com.sa


21.02.18.03 BC САУДИТСКА АРАБИЯ
Компания от Саудитска Арабия, работеща в строителния сектор, търси контакти и предлага бизнес партньорство с български фирми от бранша.
За контакти:
Mr. Abdulaziz Al Sugair
President, Dollar Construction Est.
Tel.: +966 1148 08607
Mob.: +966 5054 51377
E-mail: Asugair@hotmail.com


21.02.18.04 BC САУДИТСКА АРАБИЯ
Компания от Саудитска Арабия, работеща в минния сектор, проявява дългосрочен интерес към установяване на партньорство със заинтересовани български фирми от бранша.
За контакти:
Eng. Meshary N. Al Ali
CEO, The Golden Compass
Tel.: +966 1265 47891
Mob.: +966 5383 35553
E-mail: gm@gcmgc.net
URL: www.gcmgc.net


21.02.18.05 BC САУДИТСКА АРАБИЯ
Компания от Саудитска Арабия предлага изпълнение на съвместни проекти с български фирми. Компанията е производител на промишлено - медицинско оборудване. Произвежда и промишлени торове ( Ammonium Nitrate).
За контакти:
Eng. Mohammad H. Al-Sogaih
Deputy General Manager, Saudi Chemical Co.
Mob.: +966 505451284
Tel.: +966 11 4767432
E-mail: alsogaih@saudichemical.com
URL: www.saudichemical.com


21.02.18.06 BC ЧЕХИЯ
Компания от Чехия търси контакти с български фирми. Компанията е с изключителни права за дистрибуция на лагери и желае да установи контакти с български фирми, проявяващи интерес към дейността. Има е-mail.


21.02.18.07 BC ПОЛША
Компания от Полша предлага дългосрочно бизнес партньорство на български фирми. Компанията е лидер в сектор озеленяване и развитие на зелени площи. Фирмата разполага с постоянен екип от професионалисти от висок клас, иновативен и професионален склад за машини, специализиран автомобилен парк, над 15-годишен опит в изпълнението на някои от най-престижните инвестиционни проекти в Полша и на международните пазари. Компанията желае да установи контакт с български фирми, проявяващи интерес от дългосрочно партньорство в посочения сектор. Има е-mail, URL.

------------------------------

Пълният текст на желаната от Вас оферта и контактните данни на фирмата може да получите след заплащане на 20 лв. с ДДС - в брой на касата на БТПП на адрес гр. София, ул. Искър 9, или с платежен документ по IBANBG25 UNCR 7630 1000 3081 19 БУЛБАНК
За контакти: тел. (02) 8117 421, факс (02) 987 32 09, e-mailirelations@bcci.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Препоръки на АОБР относно сключването на колективни трудови договори (КТД)
Изпратени до членуващите предприятия, браншови и регионални сдружения на бизнеса Още
БТПП участва в конференция за кръговата икономика на ЕС
Обединяването на икономическия растеж и опазването на околната среда – във фокуса на конференцията Още
Надеждна продуктова информация чрез най-голямата платформа в световен мащаб - GS1 Cloud
Нова услуга на Международната организация за глобални стандарти GS1 Още
Покана за кръгла маса, посветена на възможностите за партньорство и взаимодействие между бизнеса и регионалните научни центрове
По линия на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Три иновационни хъба от България са избрани за участие в проект на ЕК за насърчване на дигитализацията на икономиката
СЪТРУДНИЧЕСТВО НА БАЛКАНИТЕ
Договаряме със Сърбия изграждането на железопътната инфраструктура по Коридор 10
Проучване на възможността за съвместен подход към европейските фондове за финансиране на проектите Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
Публична покана за реализиране на проект за модернизация на комплекса на олимпийски стадион
В Сараево, Босна и Херцеговина Още