Брой 37 (1549), 21-02-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Три иновационни хъба от България са избрани за участие в проект на ЕК за насърчване на дигитализацията на икономиката


България ще участва с три иновационни хъба в рамките на проекта на Европейската комисия „Smart Factories in new EU Member States“. В инициативата ще се включват DigiTecH 4.0, InnoCenter BG и InnoSmartVarna (ISV).

Формалният старт на инициативата бе даден на 20 февруари в София от заместник-министъра на икономиката Александър Манолев, който участва в откриващата конференция по проекта.

В рамките на проекта одобрените дигитални иновационни хъбове ще се възползват безвъзмездно от професионалните услуги на „Прайсуотърхаус Купърс“ и Европейската комисия. Основната цел е да се осигури по-голям достъп на малките и средните предприятия до експертно знание в областта на технологиите, инструменти за развитие и тестване на дигитални технологии, както и услуги, свързани с финанси и иновации. Конкуренцията бе сериозна – близо 140 кандидата от Централна и Източна Европа се състезаваха да попаднат във финалния списък от 34 хъба по проекта.

Организатори на двудневната конференция, която се провежда вчера и днес в София Тех Парк са Европейската комисия, PwC България и Oxford University Innovation Oxentia. Участие взеха представители на 34-те хъба селектирани по проекта, на институции, неправителствени организации, университети и др.

НОВИНИ ОТ БТПП
Препоръки на АОБР относно сключването на колективни трудови договори (КТД)
Изпратени до членуващите предприятия, браншови и регионални сдружения на бизнеса Още
БТПП участва в конференция за кръговата икономика на ЕС
Обединяването на икономическия растеж и опазването на околната среда – във фокуса на конференцията Още
Надеждна продуктова информация чрез най-голямата платформа в световен мащаб - GS1 Cloud
Нова услуга на Международната организация за глобални стандарти GS1 Още
Покана за кръгла маса, посветена на възможностите за партньорство и взаимодействие между бизнеса и регионалните научни центрове
По линия на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Три иновационни хъба от България са избрани за участие в проект на ЕК за насърчване на дигитализацията на икономиката
СЪТРУДНИЧЕСТВО НА БАЛКАНИТЕ
Договаряме със Сърбия изграждането на железопътната инфраструктура по Коридор 10
Проучване на възможността за съвместен подход към европейските фондове за финансиране на проектите Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
Публична покана за реализиране на проект за модернизация на комплекса на олимпийски стадион
В Сараево, Босна и Херцеговина Още