Брой 37 (1549), 21-02-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ

Публична покана за реализиране на проект за модернизация на комплекса на олимпийски стадион


Посолството на Босна и Херцеговина в София информира за международна публична покана за заявяване на пазарен интерес от страна на потенциални частни партньори за реализиране на проект за модернизация на комплекса на олимпийски стадион „Асим Ферхатович – Хасе”, Кошево в Сараево, Босна и Херцеговина. Обръщаме внимание, че срокът за изпращане на оферти е 120 дни след публикуването на поканата, считано от 31.12.2017.

Допълнителна информация – в приложения файл ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Препоръки на АОБР относно сключването на колективни трудови договори (КТД)
Изпратени до членуващите предприятия, браншови и регионални сдружения на бизнеса Още
БТПП участва в конференция за кръговата икономика на ЕС
Обединяването на икономическия растеж и опазването на околната среда – във фокуса на конференцията Още
Надеждна продуктова информация чрез най-голямата платформа в световен мащаб - GS1 Cloud
Нова услуга на Международната организация за глобални стандарти GS1 Още
Покана за кръгла маса, посветена на възможностите за партньорство и взаимодействие между бизнеса и регионалните научни центрове
По линия на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Три иновационни хъба от България са избрани за участие в проект на ЕК за насърчване на дигитализацията на икономиката
СЪТРУДНИЧЕСТВО НА БАЛКАНИТЕ
Договаряме със Сърбия изграждането на железопътната инфраструктура по Коридор 10
Проучване на възможността за съвместен подход към европейските фондове за финансиране на проектите Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
Публична покана за реализиране на проект за модернизация на комплекса на олимпийски стадион
В Сараево, Босна и Херцеговина Още