Брой 37 (1549), 21-02-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Покана за кръгла маса, посветена на възможностите за партньорство и взаимодействие между бизнеса и регионалните научни центрове


Съветът по иновации при БТПП организира кръгла маса на тема: „Насоки за кандидатстване по схемата от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ от Приоритетна ос на програмата  "Научни изследвания и технологично развитие", „Развитие на регионална интелигентна специализация”, „Изграждане на регионални научни центрове”.

Целта е да се очертаят възможностите за партньорство и взаимодействие между представителите на бизнеса и регионалните научни центрове като важно условие за подобряване капацитета за икономическо развитие на регионите чрез предоставяне на по-високи и ориентирани към пазарните нужди публични инвестиции в научноизследователска инфраструктура и приложни изследвания с ефект върху повишаване на степента на технологична комерсиализация.

Основен лектор е Кирил Гератлиев, изпълнителен директор на ИА  "Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" към Министерство на образованието и науката.

Кръглата маса ще се  проведе на 27 февруари 2018 г., вторник от 14,30 ч. в сградата на БТПП.

Заявяване на участие в срок до 12 ч. на 26 февруари на e-mail: eskenazi.kristina@gmail.com или  e-mail: innovationbcci@gmail.com

Програмата   ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Препоръки на АОБР относно сключването на колективни трудови договори (КТД)
Изпратени до членуващите предприятия, браншови и регионални сдружения на бизнеса Още
БТПП участва в конференция за кръговата икономика на ЕС
Обединяването на икономическия растеж и опазването на околната среда – във фокуса на конференцията Още
Надеждна продуктова информация чрез най-голямата платформа в световен мащаб - GS1 Cloud
Нова услуга на Международната организация за глобални стандарти GS1 Още
Покана за кръгла маса, посветена на възможностите за партньорство и взаимодействие между бизнеса и регионалните научни центрове
По линия на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Три иновационни хъба от България са избрани за участие в проект на ЕК за насърчване на дигитализацията на икономиката
СЪТРУДНИЧЕСТВО НА БАЛКАНИТЕ
Договаряме със Сърбия изграждането на железопътната инфраструктура по Коридор 10
Проучване на възможността за съвместен подход към европейските фондове за финансиране на проектите Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
Публична покана за реализиране на проект за модернизация на комплекса на олимпийски стадион
В Сараево, Босна и Херцеговина Още