Брой 205 (965), 23-10-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Национална конференция „Здравословни работни места – управлявай стреса“

Национална конференция „Здравословни работни места – управлявай стреса“ събра в София хотел Балкан представители на правителството, работодателските организации, синдикатите, фирми, експерти на дискусия по повод Европейската седмица по безопасност и здраве при работа – 2015 година.

Конференцията откри зам.-министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев. БТПП бе представена от зам.-председателя на Палатата Георги Стоев, който изтъкна, че БТПП и другите работодателски организации участват активно в процеса на създаване и поддържане на здравословна работна среда. „Полагаме усилия да подпомагаме обучението на работодателите и сме разработили схеми за модерно обучение по безопасни и здравословни условия на труд”, съобщи той и посочи, че само през последните 2 години БТПП провела обучение на над 2000 представители на фирми по модули за фирмена политика в съответствие с нормативни разпоредби, процедури по оценка на работните места и управление на професионалния риск, правни аспекти на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, изграждане на системи за здраве и безопасност при работа, съобразно европейското и българското законодателство. 

Тези усилия, подчерта Георги Стоев, имат обща цел - да се разширят познанията на работодателите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и съвместно със синдикатите да създават условия за обмен на добри практики и за подобряване безопасността на работното място.

В рамките на форума бяха представени дейности, свързани с хуманизиране на работната и околната среда, методи за превенция на стреса и превенция на професионалните заболявания, трудовите инциденти и наранявания.

НОВИНИ ОТ БТПП
Национална конференция „Здравословни работни места – управлявай стреса“
БТПП прилага схеми за модерно обучение на работодателите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Още
БТПП продължава да популяризира медиацията като способ за разрешаване на спорове
Информационен клип по проект “Медиацията среща съдиите” Още
Бизнес срещи в София с тайванска търговска делегация - 12 ноември 2015, Шератон София Хотел
Възможност за срещи с представители на 33 водещи тайвански компании; представяне на мостри на най-новите им продукти Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Международната организация на работодателите - водеща в партньорството между частния сектор и Глобалния форум за миграция и развитие
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане Национален план за действие по енергийна ефективност 2014 – 2020 г.
АКЦИЗИ И ДАНЪЧНИ СКЛАДОВЕ
Съобщение на НАП за икономическите оператори, подаващи информация за движението на течни горива на основание чл. 118 ал. 10 от ЗДДС
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК приканва единадесет държави членки, включително България, да транспонират изцяло Директивата на ЕС относно енергийната ефективност
Директивата трябваше да бъде транспонирана в националното право до 5 юни 2014 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национален щанд на международната специализирана изложба-форум DIGIT.EMEA 2015 (WEBIT) за ИКТ
18–19 ноември 2015 г., Истанбул, Турция Още
Форум за еко-иновации в Сеул
В рамките на форума ще се състои конференция, която ще се излъчи на живо в интернет на 27 октомври Още