Брой 205 (965), 23-10-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА

Международната организация на работодателите - водеща в партньорството между частния сектор и Глобалния форум за миграция и развитие


На 15 октомври в Истанбул в рамките на срещата на високо равнище на Глобалния форум за миграция и развитие (GFMD) се състоя специална сесия, посветена на ангажирането на частния сектор в бъдещето на форума.

Обсъждането бе продължение на проведената делова среща на GFMD през май т.г.  в Истанбул, посветена на глобалната конкуренция за привличане на специалисти и трудова миграция, основно в два специфични сектора: ИКТ и „Храни, напитки, хотелиерство”. Анализирани бяха очакванията на частния сектор от действията на правителствата  по отношение на бизнес релевантна миграционна политиката. Определени бяха съвпадащи и несъвпадащи области на интереси от гледна точка на общи действия правителство-бизнес.

На октомврийската среща на GFMD представители на правителства, на бизнеса и други заинтересовани страни обсъдиха и съгласуваха старта на механизма за взаимодействие с частния сектор през 2016 г.

Механизмът ще има три основни компонента:

• Създаване на Бизнес консултативна групова към GFMD, включващ избрани представители на бизнеса със задача улесняване на по-нататъшни отношения между GFMD и частния сектор.

• Организиране и провеждане на годишна тематична среща на GFMD по въпроси от глобално значение в интерфейса на икономическата сфера и миграционната политика.

• Организирането на заседание в рамките на годишните срещи на GFMD за обмен на добри практики в миграционната политика с отношение към бизнеса.

В заключение на срещата в Истанбул бе решено Международната организация на работодателите (МОР) да осигури успешното координиране на посочените по-горе компоненти на механизма.

НОВИНИ ОТ БТПП
Национална конференция „Здравословни работни места – управлявай стреса“
БТПП прилага схеми за модерно обучение на работодателите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Още
БТПП продължава да популяризира медиацията като способ за разрешаване на спорове
Информационен клип по проект “Медиацията среща съдиите” Още
Бизнес срещи в София с тайванска търговска делегация - 12 ноември 2015, Шератон София Хотел
Възможност за срещи с представители на 33 водещи тайвански компании; представяне на мостри на най-новите им продукти Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Международната организация на работодателите - водеща в партньорството между частния сектор и Глобалния форум за миграция и развитие
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане Национален план за действие по енергийна ефективност 2014 – 2020 г.
АКЦИЗИ И ДАНЪЧНИ СКЛАДОВЕ
Съобщение на НАП за икономическите оператори, подаващи информация за движението на течни горива на основание чл. 118 ал. 10 от ЗДДС
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК приканва единадесет държави членки, включително България, да транспонират изцяло Директивата на ЕС относно енергийната ефективност
Директивата трябваше да бъде транспонирана в националното право до 5 юни 2014 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национален щанд на международната специализирана изложба-форум DIGIT.EMEA 2015 (WEBIT) за ИКТ
18–19 ноември 2015 г., Истанбул, Турция Още
Форум за еко-иновации в Сеул
В рамките на форума ще се състои конференция, която ще се излъчи на живо в интернет на 27 октомври Още