Брой 205 (965), 23-10-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане Национален план за действие по енергийна ефективност 2014 – 2020 г.


До 2020 г. България трябва да постигне енергийни спестявания от 1590 килотона нефтен еквивалент годишно в първичното енергийно потребление и 716 килотона нефтен еквивалент годишно в крайното енергийно потребление. Това е регламентирано в проекта на Национален план за действие по енергийна ефективност 2014 – 2020, който Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане.

Националният план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 г. е разработен в съответствие с изискванията на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност. Планът обхваща съществените мерки за подобряване на енергийната ефективност и очакваните икономии на енергия вследствие на тяхното прилагане. Планът предвижда, че търговците с енергия, собствениците на обществени сгради с РЗП над 250 кв. м. и собствениците на промишлени системи с годишно потребление на енергия повече от 3000 MWh са длъжни да правят обследване и сертифициране на сградите си относно мерките за енергийна ефективност. Обследванията трябва да дадат предписания за необходимостта и видовете мерки за енергийна ефективност, които трябва да се приложат в конкретния обект.

Това е третият национален план по енергийна ефективност, но първият, изработен според действащата в момента Директива 2012/27/ЕС. Предишните два тригодишни плана за енергийна ефективност действаха в периода 2008 – 2013 г. Тогава България преизпълни целите си за енергийни спестявания, като вместо заложените 4860 гигаватчаса годишно (417.96 килотона нефтен еквивалент) бяха постигнати икономии в размер на 5472 гигаватчаса (470.59 килотона нефтен еквивалент).

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения 14-дневен срок на следния e-mail: a.kamburova@me.government.bg

Национален план за действие по енергийна ефективност 2014 – 2020

НОВИНИ ОТ БТПП
Национална конференция „Здравословни работни места – управлявай стреса“
БТПП прилага схеми за модерно обучение на работодателите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Още
БТПП продължава да популяризира медиацията като способ за разрешаване на спорове
Информационен клип по проект “Медиацията среща съдиите” Още
Бизнес срещи в София с тайванска търговска делегация - 12 ноември 2015, Шератон София Хотел
Възможност за срещи с представители на 33 водещи тайвански компании; представяне на мостри на най-новите им продукти Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Международната организация на работодателите - водеща в партньорството между частния сектор и Глобалния форум за миграция и развитие
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане Национален план за действие по енергийна ефективност 2014 – 2020 г.
АКЦИЗИ И ДАНЪЧНИ СКЛАДОВЕ
Съобщение на НАП за икономическите оператори, подаващи информация за движението на течни горива на основание чл. 118 ал. 10 от ЗДДС
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК приканва единадесет държави членки, включително България, да транспонират изцяло Директивата на ЕС относно енергийната ефективност
Директивата трябваше да бъде транспонирана в националното право до 5 юни 2014 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национален щанд на международната специализирана изложба-форум DIGIT.EMEA 2015 (WEBIT) за ИКТ
18–19 ноември 2015 г., Истанбул, Турция Още
Форум за еко-иновации в Сеул
В рамките на форума ще се състои конференция, която ще се излъчи на живо в интернет на 27 октомври Още