Брой 205 (965), 23-10-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕК приканва единадесет държави членки, включително България, да транспонират изцяло Директивата на ЕС относно енергийната ефективност


Европейската комисия поиска от единадесет държави членки (Белгия, България, Кипър, Чешката република, Испания, Финландия, Унгария, Литва, Люксембург, Полша и Португалия) да осигурят цялостно транспониране на Директивата относно енергийната ефективност(2012/27/EС). Съгласно тази директива държавите от ЕС трябва да реализират икономии на енергия от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. Те трябва да направят това чрез използване на схеми за задължения за енергийна ефективност и/или други целенасочени политически мерки за насърчаване на енергийната ефективност в домакинствата, промишлеността, сградите и транспорта. Директивата трябваше да бъде транспонирана в националното право до 5 юни 2014 г. Вчера Комисията изпрати мотивирани становища до Белгия, Кипър, Чешката република, Испания, Финландия, Литва, Люксембург и Полша.

Комисията също така установи неточности при транспонирането в националното законодателство в България, Унгария и Португалия, които са разгледани в изпратените вчера допълнителни мотивирани становища.

Комисията продължава да следи изпълнението на Директивата и в бъдеще ще разгледа всички евентуални проблеми. Държавите членки разполагат с два месеца, за да изпълнят своите задължения, след което Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу тях и да поиска налагането на финансови санкции.

Повече подробности по решенията на ЕК за установяване на неизпълнение на задължения от държави членки ще намерите  ТУК.

НОВИНИ ОТ БТПП
Национална конференция „Здравословни работни места – управлявай стреса“
БТПП прилага схеми за модерно обучение на работодателите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Още
БТПП продължава да популяризира медиацията като способ за разрешаване на спорове
Информационен клип по проект “Медиацията среща съдиите” Още
Бизнес срещи в София с тайванска търговска делегация - 12 ноември 2015, Шератон София Хотел
Възможност за срещи с представители на 33 водещи тайвански компании; представяне на мостри на най-новите им продукти Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Международната организация на работодателите - водеща в партньорството между частния сектор и Глобалния форум за миграция и развитие
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане Национален план за действие по енергийна ефективност 2014 – 2020 г.
АКЦИЗИ И ДАНЪЧНИ СКЛАДОВЕ
Съобщение на НАП за икономическите оператори, подаващи информация за движението на течни горива на основание чл. 118 ал. 10 от ЗДДС
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК приканва единадесет държави членки, включително България, да транспонират изцяло Директивата на ЕС относно енергийната ефективност
Директивата трябваше да бъде транспонирана в националното право до 5 юни 2014 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национален щанд на международната специализирана изложба-форум DIGIT.EMEA 2015 (WEBIT) за ИКТ
18–19 ноември 2015 г., Истанбул, Турция Още
Форум за еко-иновации в Сеул
В рамките на форума ще се състои конференция, която ще се излъчи на живо в интернет на 27 октомври Още